Poslušno srce

14. 04. 2024.

“Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovijedi.” (Ivan 14,15)

Ali moliti se u Kristovo ime znači mnogo. To znači da moramo usvojiti Njegov karakter, pokazati Njegov duh i činiti Njegova djela. Spasiteljevo obećanje dano je uvjetno. “Ako me ljubite,” kaže On, “vršit ćete moje zapovijedi.” On spašava ljude ne u grijehu, nego od grijeha, a oni koji Ga vole pokazat će svoju ljubav poslušnošću.

Svaka prava poslušnost dolazi iz srca. To znači cijelim srcem raditi s Kristom. Ako želimo, On će se tako izjednačiti s našim mislima i ciljevima, tako dovesti naša srca i umove u sklad sa svojom voljom da ćemo, slušajući Njega, zapravo postupati po svojim prirodnim poticajima. Volja, očišćena i posvećena, naći će svoje najuzvišenije zadovoljstvo u službi Njemu. Kad upoznamo Boga onako kako Ga imamo prednost upoznati, živjet ćemo životom stalne poslušnosti. Poštovanjem Kristovog karaktera i zajednicom s Bogom, grijeh će nam postati mrzak.

Kao što je Krist živio po Zakonu u svojoj ljudskoj naravi, tako možemo i mi ako se uhvatimo za Silnoga i potražimo snagu. Ne smijemo prenijeti odgovornost na druge i čekati od njih da nam kažu što bismo trebali činiti. Ne smijemo ovisiti o ljudskim savjetima. Gospodin će nas poučiti našim dužnostima isto tako spremno kao što bi poučio nekog drugog. Ako Mu dođemo u vjeri, On će nam osobno povjeriti svoje tajne. Naše će srce često gorjeti u nama kad se bude približio da razgovara s nama kao što je to činio s Henokom. Oni koji odluče ne činiti ništa što bi na bilo koji način vrijeđalo Boga znat će, kad Mu iznesu svoj slučaj, kojim putom trebaju ići. Oni ne samo što će primiti mudrost, već će primiti i silu. Sila za poslušnost i za službu bit će im podarena onako kako je Krist obećao. Sve što je dano Kristu — sve što je potrebno da se udovolji potrebama palih ljudi — dano je Njemu kao Poglavaru i Predstavniku ljudskog roda. “I što god ga zamolimo, primamo od njega, jer vršimo njegove zapovijedi i činimo što je njemu ugodno.” (1. Ivanova 3,22)

Prije nego što je sebe prinio kao žrtvu, Krist je želio svojim sljedbenicima podariti najvažniji i najpotpuniji Dar, Dar koji će im približiti neiscrpne izvore milosti. “Ja ću moliti Oca”, rekao je On, “i dat će vam drugog Branitelja.” (Ivan 14,16) (Isusov život, str. 554,555)