Posrednik

17. 08. 2023.

“On je, istina, bio prije poznat (i predodređen), prije postanka svijeta, ali se tek na kraju vremena očitova zbog vas.” (1. Petrova 1,20)

Pobunom i otpadništvom čovjek je izgubio Božju naklonost, ali ne kao da je polagao nekakvo pravo na nju, jer on nije mogao imati nikakvu vrijednost osim one koja je uložena u Božjega dragoga Sina. Ta istina se mora razumjeti. On je izgubio one prednosti koje mu je Bog u svojoj milosti besplatno darovao — blago povjereno za unapređenje Njegovog djela — Njemu na slavu i u korist Njegovih stvorenja. Ali kad je Božje stvorenje odbilo poslušnost zakonima Njegovog kraljevstva, istog trenutka postalo je neposlušno Njegovoj vladavini i učinilo sebe potpuno nedostojnim svih blagoslova kojima ga je Bog obasuo.

U takvom se položaju ljudski rod našao pošto se čovjek zbog prijestupa odvojio od Boga. … A razlog što nije potpuno uništen jest što ga je Bog toliko ljubio da je dao na dar svojega ljubljenog Sina koji će podnijeti kaznu za čovjekov prijestup. Krist se ponudio kao čovjekov Jamac i Zamjena, da bi čovjek na osnovi milosti bez premca, dobio još jednu priliku — drugo vrijeme kušnje — imajući u vidu iskustvo Adama i Eve kao opomenu da ne prestupa Božji zakon kao što su oni učinili. A pošto uživa u Božjim blagoslovima koji se ogledaju u daru sunčevog svjetla i hrane, čovjek se sa svoje strane mora pokloniti pred Bogom u zahvalnom priznanju da sve dolazi od Njega. …

Čovjek je prekršio Božji zakon, ali su mu preko Otkupitelja dana nova i svježa obećanja na drugačijoj osnovi. Svi blagoslovi moraju doći preko Posrednika. Sada je svaki član ljudske obitelji u potpunosti predan u Kristove ruke i sve što mi posjedujemo — bilo da je riječ o novcu, kućama, zemlji, moći prosuđivanja, tjelesnoj snazi, umnim sposobnostima — u sadašnjem životu, kao i u blagoslovima budućeg života — sve nam je to stavljeno na raspolaganje kao Božje blago koje trebamo vjerno trošiti za dobrobit čovjeka. Svaki dar nosi pečat križa, kao i lik i natpis Isusa Krista. Sve dolazi od Boga. Od najmanjih dobrobiti do najvećih blagoslova, sve teče kroz jedan Kanal — nadljudsko posredovanje škropljenjem krvlju neprocjenjive vrijednosti — jer je Božji život bio u Njegovom Sinu. (Faith and Works, str. 21,22)

Za razmišljanje: Što mi Bog danas treba poslati preko Posrednika?