Posrednik između Boga i čovječanstva

25. 02. 2023.

“Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” (Ivan 3,16)

S Kristom se postupalo onako kako mi zaslužujemo, da bi se s nama postupalo kako On zaslužuje. On je bio osuđen zbog naših grijeha, u kojima nije imao udjela, da bismo mi mogli biti opravdani Njegovom pravednošću, u kojoj nemamo udjela. Pretrpio je smrt koja je bila naša, da bismo mi mogli primiti život koji je bio Njegov. “Njegove nas rane iscijeliše.”

Svojim životom i smrću Krist je postigao više od same obnove onoga što je bilo razoreno grijehom. Sotonina je namjera bila da prouzroči vječnu razdvojenost između Boga i čovjeka; ali u Kristu mi smo se mnogo prisnije sjedinili s Bogom no što bi to bilo da nikada nismo pali. Time što je uzeo našu prirodu, Spasitelj se povezao s čovječanstvom vezom koja se neće nikada raskinuti. On je povezan s nama kroz svu vječnost. “Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina.” (Ivan 3,16) On Ga je dao ne samo da ponese naše grijehe i umre kao naša žrtva; On Ga je dao palom rodu. Da bi nas uvjerio u nepromjenjivost svoje odluke o miru, Bog je dao svojega jedinorođenog Sina da postane član ljudskog roda, da zauvijek zadrži svoju ljudsku prirodu. To je zalog da će Bog ispuniti svoju riječ. “Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast.” (Izaija 9,6) Bog je usvojio ljudsku prirodu u osobi svojega Sina i prenio je u najviše Nebo. “Sin Čovječji” dijeli prijestolje svemira. “Sin Čovječji” ponijet će ime “Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni” (Izaija 9,5). Ja Jesam Posrednik je između Boga i čovječanstva, polažući svoje ruke na oboje.

Onaj koji je “svet, nevin, neokaljan, sasvim različit od grešnika” ne stidi se nazvati nas braćom (Hebrejima 7,26; 2,11). U Kristu su međusobno povezane zemaljska i nebeska obitelj. Proslavljeni je Krist naš brat. Nebo je obavijeno ljudskom prirodom, a ljudsko je privijeno na grudi Bezgranične ljubavi. (Isusov život, str. 12,13)

Za razmišljanje: Iako se čini da je Nebo daleko, Isus me je povezao sa stanovnicima Neba vezama ljubavi koje se ne mogu prekinuti. Što ću prvo učiniti kada sretnem svoju nebesku obitelj?

 

Preporučujemo: