Postanak 20

3. 02. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Postanak 20.

 

1 Abraham pak odande otputova u južne krajeve. I boravio je između Kadeša i Šura, pa se nastanio u Geraru. 2 A za Saru, ženu svoju, Abraham govoraše: »Ona mi je sestra.« A Abimelek, kralj gerarski, posla te uze Saru. 3 Ali Bog dođe Abimeleku noću u snu i reče mu: »Umrijet ćeš, evo, zbog žene koju si uzeo; jer ona je udana za čovjeka.« 4No Abimelek joj se nije približavao. Pa reče: »Gospodine, zar ćeš i pravedan narod pogubiti? 5 Nije li mi on rekao: ‘Ona mi je sestra’? A i ona sama reče: ‘On mi je brat.’ U čestitosti srca svojega i u nedužnosti svojih ruku to sam učinio.« 6 A Bog mu reče u snu: »Jest, ja znam da si to učinio u čestitosti srca svojega, no i sâm sam te zadržavao da protiv mene ne sagriješiš; stoga ti nisam dopuštao da je se dotakneš. 7 A sada vrati čovjeku ženu njegovu, jer on je prorok pa će se moliti za tebe te ćeš ostati živ. Ako li je ne vratiš, znaj da ćeš zasigurno umrijeti, ti i svi koji su tvoji.« 8 I podrani Abimelek ujutro te dozva sve svoje sluge, i sve ove riječi kaza na uši njihove. A ljudi se silno prestrašiše. 9 Tada Abimelek pozove Abrahama i rekne mu: »Što si nam učinio? Što li sam ti zgriješio da na mene i na moje kraljevstvo svališ veliki grijeh? Učinio si mi ono što se ne bi smjelo činiti.« 10 I reče Abimelek Abrahamu: »Što si imao na umu kad si takvo što činio?« 11 Abraham pak reče: »Mislio sam naime: ‘Zacijelo nema straha Božjega u ovome mjestu pa će me ubiti zbog žene moje.’ 12 Uostalom, ona je uistinu moja sestra: kći je oca mojega, ali ne i majke moje, te mi posta ženom. 13 I dogodi se, kad me Bog izvede iz doma oca mojega, da joj rekoh: ‘Ovo nek bude milosrđe tvoje koje ćeš mi iskazati: u svakome mjestu u koje ćemo doći reci za mene: On mi je brat.’« 14 Tada Abimelek uze ovaca i goveda te slugu i sluškinja, i dade ih Abrahamu. Vrati mu i Saru, ženu njegovu. 15 I reče Abimelek: »Evo, zemlja je moja pred tobom; nastani se gdje se učini dobro očima tvojim.« 16 A Sari reče: »Evo, tisuću srebrenjaka dadoh bratu tvojemu; to neka ti bude koprena očima pred svima koji su s tobom i pred svima drugima.« Tako bijaše opravdana. 17 I pomoli se Abraham Bogu, i Bog iscijeli Abimeleka i ženu njegovu i slu­škinje njegove te su opet mogle rađati. 18 Jer Gospod bijaše sasma zatvorio svaku maternicu u domu Abimelekovu zbog Sare, žene Abrahamove.