Postanak 26

9. 02. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Postanak 26.

 

1 I nasta glad u zemlji, povrh one prijašnje gladi što je bila u dane Abrahamove, pa Izak ode k Abimeleku, kralju Filistejaca, u Gerar. 2 Tada mu se Gospod ukaza i reče: »Ne silazi u Egipat; prebivaj u zemlji za koju ću ti reći. 3 Nastani se u ovoj zemlji, a ja ću s tobom biti i blagoslivljati te; jer tebi i potomstvu tvojemu dat ću sve ove zemlje, da izvršim zakletvu kojom se zakleh Abrahamu, ocu tvojemu. 4 A tvoje ću potomstvo umnožiti kao zvijezde nebeske, i tvojemu ću potomstvu dati sve ove zemlje; i potomstvom tvojim blagoslivljat će se svi narodi zemaljski, 5 zato što je Abraham slušao moj glas i držao moju naredbu, moje zapovijedi, moje odredbe i zakone moje.« 6 Tako Izak ostane u Geraru. 7 A kad ga ljudi iz onoga mjesta upitaše za njegovu ženu, on reče: »Ona mi je sestra.« Bojao se naime reći: »Žena mi je«, misleći: »Da me ljudi iz mjesta ne ubiju zbog Rebeke, budući da je ona pristala izgleda.« 8 I dogodi se, kako se ondje zadržao dugo vremena, da Abimelek, kralj Filistejaca, pogleda kroz prozor: kad gle, opazi on Izaka kako miluje Rebeku, ženu svoju. 9 Nato Abimelek dozva Izaka pa reče: »Eto, ona ti je dakle žena. Kako si onda rekao: ‘Ona mi je sestra’?« A Izak njemu reče: »Jer rekoh: ‘Da ne umrem zbog nje.’« 10 Abimelek pak reče: »Zašto si nam to učinio? Umalo jedan iz puka ne leže sa ženom tvojom. Tako bi na nas svalio krivnju.« 11 I zapovjedi Abimelek svemu puku govoreći: »Tko se dotakne ovoga čovjeka ili žene njegove, smrt će ga snaći.« 12 Tako Izak zasije u onoj zemlji, i one godine urodi mu stostruko. I Gospod ga blagoslivljaše 13 te se čovjek obogatio. I napredovao je sve više i bogatio se dok ne posta silno bogat. 14 I imao je stada ovaca i stada goveda, i služinčad mnogu, te mu Filistejci pozavidješe. 15 Zato Filistejci zasuše sve studence što ih iskopaše sluge njegova oca — u dane Abrahama, oca njegova — i napuniše ih zemljom. 16 Tada Abimelek reče Izaku: »Idi od nas jer si postao mnogo moćniji od nas.« 17 Tako Izak ode odande pa se utabori u Gerarskoj dolini i ondje se nastani. 18 I iskopa Izak ponovo zdence vode što bijahu iskopani u dane Abrahama, oca njegova, a Filistejci ih zasuli poslije smrti Abrahamove. I nadjenu im imena prema imenima kojima ih prozva otac njegov. 19 A Izakove su sluge kopale u dolini i pronašle ondje zdenac žive vode. 20 No gerarski se pastiri posvadiše s pastirima Izakovim govoreći: »Naša je voda!« Stoga zdencu nadjene ime Esek, jer su se svađali s njime. 21 Tada iskopaše drugi zdenac pa se i zbog njega posvadiše. Stoga njemu nadjene ime Sitna. 22 Tada se preseli odande pa iskopa drugi zdenac. A kako se zbog njega nisu posvadili, nadjene mu ime Rehobot, te reče: »Jer sada nam Gospod dade prostora da budemo plodni u toj zemlji.« 23 A odande uzađe u Beer-Šebu. 24 I one noći ukaza mu se Gospod te reče: »Ja sam Bog Abrahama, oca tvojega. Ne boj se, jer ja sam s tobom! I blagoslovit ću te i potomstvo ti umnožiti zbog Abrahama, sluge svojega.« 25 I ondje sagradi žrtvenik te zazva ime Gospodnje. I razape ondje šator svoj, a sluge Izakove ondje iskopaše zdenac. 26 Tada k njemu iz Gerara dođe Abimelek s Ahuzatom, prijateljem svojim, i Fikolom, zapovjednikom svoje vojske. 27 A Izak im reče: »Zašto ste došli k meni kad me vi mrzite te me otjeraste od sebe?« 28 A oni rekoše: »Jasno vidimo da je Gospod s tobom, pa rekosmo: ‘Nek sad bude zakletva među nama, između nas i tebe. Hajde da sklopimo savez s tobom: 29 ti nama nećeš činiti zla, kao što i mi tebe nismo dirali i kao što smo mi tebi samo dobro činili i otpustili te s mirom. Ti si sada blagoslovljen od Gospoda.’« 30 Tada im priredi gozbu pa su jeli i pili. 31 A ujutro podraniše te se zakleše jedan drugomu. Potom ih Izak otpusti te odoše od njega s mirom. 32 I dogodi se onoga dana da dođu sluge Izakove i obavijeste ga o zdencu što ga bijahu iskopali te mu reknu: »Našli smo vodu.« 33 I on ga prozva Šeba. Zato je gradu sve do današnjega dana ime Beer-Šeba. 34 A Ezavu bijaše četrdeset godina kad je uzeo za ženu Juditu, kćer Beerija Hetita, i Basematu, kćer Elona Hetita. 35 A one Izaku i Rebeki prouzročiše gorčinu duha.