Postanak 33

16. 02. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Postanak 33.

1 Tada Jakov podiže oči svoje i pogleda, kad gle: dolažaše Ezav, a s njime četiri stotine ljudi. Tada razdijeli djecu među Leu i Rahelu i dvije sluškinje. 2 I postavi sluškinje i djecu njihovu sprijeda, Leu pak i djecu njezinu iza njih, a Rahelu i Josipa straga. 3 A sam prođe ispred njih i pokloni se do zemlje sedam puta dok se ne primače bratu svojemu. 4 No Ezav mu potrča ususret i zagrli ga, i pade mu oko vrata te ga izljubi. I obojica se rasplakaše. 5 Onda podiže oči svoje pa ugleda žene i djecu te reče: »Tko su ovi s tobom?« A on reče: »Djeca, koju je Bog milostivo podario sluzi tvojemu.« 6 Pristupiše i sluškinje, one i djeca njihova, i pokloniše se. 7 Potom pristupi i Lea i njezina djeca, i pokloniše se. Najposlije pristupiše i Josip i Rahela, i pokloniše se. 8 Tada Ezav reče: »Što kaniš sa svom ovom povorkom što sam je sreo?« A on reče: »Naći milost u očima gospodara svojega.« 9 No Ezav reče: »Ja imam dosta, brate moj. Neka tebi ostane što je tvoje!« 10 Ali Jakov reče: »Nemoj, molim te! Ako sam sad našao milost u tvojim očima, onda primi moj dar iz ruke moje; jer meni je to što vidjeh tvoje lice i što si mi bio naklon kao da gledam lice Božje. 11 Prihvati, molim te, blagoslov moj što ga tebi donijeh, jer mi je Bog bio milostiv i jer imam svega.« I navali na nj te on prihvati. 12 Tada reče Ezav: »Pođimo na put; ta hajdemo, a ja ću ići ispred tebe.« 13 Ali on mu reče: »Zna moj gospodar da su djeca nejaka, a sa mnom su i ovce i goveda što doje. Pa ako bi ih se previše tjeralo samo jedan dan, cijelo bi stado uginulo. 14 Molim te, neka moj gospodar ide ispred sluge svojega, a ja ću ići polako, ukorak sa stokom što ide preda mnom i ukorak s djecom, dok ne stignem go­spodaru svojemu u Seir.«15 Nato Ezav reče: »Da sad s tobom ostavim neke od ljudi koji su sa mnom?« Ali on reče: »Čemu to? Neka ja samo nađem milost u očima gospodara svojega!« 16 Tako se Ezav onoga dana svojim putem vrati u Seir, 17 a Jakov se zaputi u Sukot te sagradi sebi kuću, a za stoku svoju načini sjenice. Zato se onomu mjestu nadjenu ime Sukot. 18 Potom Jakov sretno stigne u grad Šekem, što je u zemlji kanaanskoj, pošto je došao iz Padan-Arama; i utabori se ispred grada. 19 A komad zemlje na kojemu je razapeo svoj šator kupio je iz ruke sinova Hamora, oca Šekemova, za stotinu kesita. 20 I podiže ondje žrtvenik, i nazva ga „El Elohe Izrael”.