Postanak 38

21. 02. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Postanak 38.

 

1 I dogodi se u to vrijeme da Juda ode od braće svoje te svrati do nekog Adulamca kojemu bijaše ime Hira. 2 I ondje se Juda zagleda u kćer nekog Kanaanca — a bijaše mu ime Šua — pa je uzme i uđe k njoj. 3 Tako ona zače i rodi sina, a on mu nadjenu ime Er. 4 I ponovo zače i rodi sina, i nadjenu mu ime Onan. 5 Pa još jednom zače i rodi sina, i nadjenu mu ime Šela; a Juda bijaše u Kezibu kad je ona njega rodila. 6 I uze Juda ženu svojemu prvorođencu Eru, a bijaše joj ime Tamara. 7 Ali Er, prvorođenac Judin, bijaše zao u očima Gospodnjim, i Gospod ga pogubi. 8 Tada Juda reče Onanu. »Uđi k ženi brata svojega i izvrši djeversku dužnost prema njoj da podigneš potomstvo bratu svojemu.« 9 No Onan je znao da se potomstvo neće smatrati njegovim; i dogodi se, kad je ušao k ženi brata svojega, da proli sjeme na zemlju da ne bi dao potomstvo bratu svojemu. 10 Ali to što je učinio bilo je zlo u očima Gospodnjim, pa i njega pogubi. 11 Onda Juda reče Tamari, snasi svojoj: »Ostani udovica u domu oca svojega dok ne poodraste moj sin Šela.« Jer reče: »Da i on ne umre kao braća njegova.« Tako Tamara ode te je živjela u domu oca svojega. 12 A nakon mnogo vremena umrije Šuina kći, žena Judina. I kad se Juda utješi, pođe u Timnu na strizanje svojih ovaca — on i njegov prijatelj Hira Adulamac. 13 I javiše Tamari govoreći: »Eno ti svekar dolazi u Timnu strizati ovce svoje.« 14 A ona svuče svoje udovičko ruho i pokrije se koprenom pa se umota; i sjedne na ulazu u Enaim, što je na putu u Timnu. Vidjela je naime da je Šela po­odrastao, ali nju ne dadoše njemu za ženu. 15 I kad je Juda ugleda, pomisli da je bludnica, jer bijaše pokrila lice svoje. 16 Tako on putem svrati k njoj i reče: »Daj mi sad da uđem k tebi!« (jer nije znao da mu je to snaha). A ona reče: »Što ćeš mi dati da uđeš k meni?« 17 On pak reče: »Ja ću ti poslati kozle iz stada.« A ona reče: »Hoćeš li mi dati zalog dokle ga ne pošalješ?« 18 A on reče: »Kakav da ti zalog dadnem?« Ona pak reče: »Svoj pečatnjak i vrpcu svoju i štap svoj što ti je u ruci.« I on joj dade te uđe k njoj, a ona zače po njemu. 19 Potom ona ustade i ode; i skide sa sebe koprenu svoju pa odjenu svoje udovičko ruho. 20 I posla Juda kozle po ruci svoga prijatelja Adulamca, da uzme zalog iz ženine ruke, ali je on ne nađe. 21 Tada se raspita kod ljudi u mjestu govoreći: »Gdje je ona bludnica što je bila uz put u Enaim?« A oni rekoše: »U ovome mjestu nije bilo bludnice.« 22 Tako se on vrati k Judi pa reče: »Nisam je našao! A i ljudi iz onoga mjesta rekoše: ‘U ovome mjestu nije bilo bludnice.’« 23 Nato reče Juda: »Neka si ih uzme, da ne budemo za ruglo. Evo, slao sam joj to kozle, ali ti je nisi našao.« 24 I dogodi se, poslije otprilike tri mjeseca, te dojaviše Judi govoreći: »Tvoja snaha Tamara odala se bludništvu. A eno je u bludničenju i zanijela.« Tada Juda reče: »Izvedite je, pa neka se spali!« 25 Kad je izvedoše, ona posla k svekru svojemu govoreći: »Po čovjeku čije je ovo ja sam zanijela.« I reče: »Molim te, razaberi čije je ovo: ovaj pečatnjak i ova vrpca i ovaj štap.« 26 I Judaih prepozna, pa reče: »Ona je pravednija od mene, zato što joj ne dadoh svojega sina Šelu.« Ali je nikad više ne upozna. 27 I dogodi se, kad joj bijaše vrijeme da rodi, i gle — blizanci joj u utrobi. 28 I dogodi se, dok je rađala, dajedan pomoli ruku; a babica uzme grimizan konac pa mu priveže oko ruke govoreći: »Ovaj je izašao prvi.« 29 No dogodi se da on uvuče ruku svoju, i gle — izađe brat njegov. A ona reče: »Kakav li proder sebi načini!« Zato mu nadjenuše ime Peres. 30 Potom izađe i brat njegov kojemu oko ruke bijaše grimizni konac. Njemu pak nadjenuše ime Zerah.