Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Postanak 39

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Postanak 39.

 

1 Josipa dakle dovedoše u Egipat. I kupi ga Potifar — posteljnik faraonov, zapovjednik straže, čovjek Egipćanin — iz ruke Jišmaelaca koji ga dopremiše onamo. 2 Ali je Gospod bio s Josipom te on posta uspješan čovjek. I bijaše u domu svojega gospodara Egipćanina. 3 A gospodar njegov vidje da je Gospod s njime i da svemu što on poduzima Gospod daje da uspije u ruci njegovoj. 4 Tako Josip nađe milost u očima njegovim te mu služaše. I postavi ga za upravitelja doma svojega, i sve što bijaše njegovo predade mu u ruku. 5 I dogodi se, otkako ga je postavio za upravitelja doma svojega i svega što bijaše njegovo, da Gospod zbog Josipa blagoslovi dom Egipćaninov te blagoslov Gospodnji bijaše nad svime što je imao — u kući i u polju. 6 Tako je sve što je imao prepustio Josipu u ruke te se nije ni za što brinuo, osim za kruh što ga sâm blagovaše. A Josip bijaše lijepa stasa i lijepa izgleda. 7 I dogodi se, nakon ovih događaja, da žena njegova gospodara baci svoje oko na Josipa, pa mu reče: »Legni sa mnom!« 8 Ali on se oprije te reče ženi gospodara svojega: »Gle, gospodar se moj uza me ne brine ni za što u kući, i sve što ima predade u ruku moju. 9 U ovoj kući nema većega od mene i ništa mi nije uskratio, osim tebe, jer si žena njegova. Kako bih onda učinio tako veliko zlo i sagriješio protiv Boga?« 10 I dogodi se, premda je to Josipu govorila dan za danom, da je on ne posluša da uz nju legne ni da bude s njom. 11 I dogodi se jednoga dana da Josip uđe u kuću raditi svoj posao. A tamo u kući nije bilo nikoga od ljudi iz kuće. 12 I ona ga uhvati za haljinu njegovu govoreći: »Legni sa mnom!« Ali on ostavi haljinu svoju u njezinoj ruci pa pobježe i izađe van. 13 I dogodi se, kad ona vidje da je u njezinoj ruci ostavio haljinu svoju i pobjegao van, 14 da zovnu ljude iz doma svojega i reče im govoreći: »Gledajte! Doveo nam je jednog Hebreja da se s nama poigrava! Došao je k meni da legne sa mnom, ali sam ja zavikala snažnim glasom. 15 I dogodilo se, kad je čuo da sam podigla svoj glas i zavikala, da je ostavio haljinu svoju kraj mene pa pobjegao i izašao van.« 16 Tako je držala uza se haljinu njegovu dok mu gospodar nije došao kući. 17 Onda njemu prozbori ovim riječima govoreći: »Onaj sluga Hebrej, kojega si nam doveo, dođe k meni da se poigrava sa mnom! 18 I dogodilo se, kad je čuo da sam podigla svoj glas i zavikala, da je ostavio haljinu svoju kraj mene i pobjegao van.« 19 I dogodi se, kad njegov gospodar ču riječi žene svoje koja mu prozbori govoreći: »Evo što mi je učinio sluga tvoj!«, da mu gnjev usplamtje. 20 Tada ga gospodar Josipov uhvati i baci u tamnicu, na mjesto gdje su bili utamničeni kraljevi sužnji. Tako on bijaše ondje u tamnici. 21 Ali Gospod bijaše s Josipom te nad njim razastrije milosrđe i dade mu da nađe milost u očima upravitelja tamnice. 22 Tako upravitelj tamnice preda u ruke Josipove sve sužnje koji bijahu u tamnici; i što god se ondje činilo, on bijaše nadležan. 23 Upravitelj tamnice nije gledao ni na što što je bilo pod rukom Josipovom, jer je Gospod bio s njim; i što bi on poduzimao, Gospod bi okrunio uspjehom.