Postanak 49

4. 03. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Postanak 49.

1 Potom Jakov sazva sinove svoje te reče: »Skupite se da vam kažem što će vas snaći u posljednjim danima. 2 Okupite se i poslušajte, sinovi Jakovljevi, i saslušajte Izraela, oca svojega! 3 Ti si, Rubene, prvorođenac moj, moja snaga i prvina muškosti moje; ističeš se dostojanstvom i snagom se ističeš. 4 Ko voda ti si uskipio, nećeš imati prvenstva; jer se ocu svojemu pope na postelju, oskvrnu je tada; na krevet moj se pope. 5 Šimun i Levi su braća, mačevi im oruđe nasilja. 6 Na njihovo vijećanje duša mi ne dolazila, s njihovim zborom slava mi se ne združila; jer su u gnjevu svojemu ljude ubijali i u obijesti svojoj volove sakatili. 7 Proklet im gnjev, jer je prežestok; i bijes njihov, jer je preokrutan! Razdijelit ću ih po Jakovu i raspršiti ih po Izraelu. 8 Ti, Judo, hvalit će te braća tvoja; ruka će ti biti na šiji tvojih neprijatelja, a sinovi oca tvojega klanjat će se tebi. 9 Judo, lavlji mladunče! Od plijena si se, sine moj, digao. Prignuo se, polegao poput lava i poput lavice. Tko bi ga podigao! 10 Od Jude se žezlo neće udaljiti, ni vladalački štap od nogu njegovih, dok ne dođe Onaj kojemu pripada; i njemu će se puci pokoriti. 11 Magarca svojega za čokot privezuje, a mlado magarice svoje za plemenitu lozu; u vinu pere svoju odjeću, i u krvi od grožđa haljine svoje. 12 Oči su mu tamne od vina, a zubi bjelji od mlijeka. 13 Zebulun će prebivati uz obalu morsku i bit će on luka brodicama; a granica će mu biti do Sidona. 14 Jisakar je koščat magarac polegao među bisagama. 15 Pa kad vidje da je odmor dobar i da je zemlja ugodna, prignu leđa svoja da ponese tovar te posta sluga podvrgnut tlaci. 16 Dan će suditi puku svojemu kao jedan od plemena Izraelovih. 17 Dan će biti zmija na putu, guja na stazi, što ujeda konja za petu te jahač njegov pada nauznak. 18 Na tvoje spasenje čekam, Gospode! 19 Gad — njega će četa svladati, ali će on naposljetku svladati njih. 20 U Ašera bit će kruha u izobilju, ta on će rađati kraljevskim poslasticama. 21 Naftali je košuta odriješena, on govori prekrasne riječi. 22 Josip je stablo plodno, stablo plodno kraj izvora, što pušta grane preko zida. 23 I s gorčinom strijelci napadoše na nj te strijeljahu, i zamrziše ga. 24 Ali luk mu čvrst ostaje i mišice ruku njegovih ojačaše, rukom Moćnika Jakovljeva (odatle Pastir, Kamen Izraelov), 25 Bogom oca tvojega koji ti pomaže, Svemogućim koji te blagoslivlje blagoslovima nebeskim odozgo, blagoslovima bezdana što leži odozdo, blagoslovima dojki i utrobe.26 Blagoslovi oca tvojega nadišli su blagoslove mojih pređa sve do međa brežuljaka vječnih; neka budu nad glavom Josipovom i nad tjemenom posvećenoga među braćom svojom. 27 Benjamin je vuk grabežljivi; jutrom on lovinu jede, a navečer plijen dijeli.« 28 Sve su to dvanaest plemena Izraelovih, a ovo je ono što im otac njihov govoraše. I blagoslovi ih, svakoga od njih blagoslovi prema njegovu blagoslovu. 29 Tada im zapovjedi i reče im: »Ja ću se pridružiti puku svojemu. Sahranite me kod mojih otaca u špilji koja se nalazi na poljani Efrona Hetita, 30 u špilji koja se nalazi na poljani Makpeli — što je nadomak Mamrea, u zemlji kanaanskoj — što ju je, s poljanom, kupio Abraham od Efrona Hetita kao zemljište za sahranjivanje. 31 Ondje sahraniše Abrahama i Saru, ženu njegovu; ondje sahraniše Izaka i Rebeku, ženu njegovu; ondje sam i ja sahranio Leu. 32 Poljana i špilja što sena njoj nalazi kupljeni su od sinova Hetovih.« 33 I kad Jakov završi s davanjem zapovijedi sinovima svojim, povuče svoje noge u postelju i preminu; i pridruži se puku svojemu.