Postoji li pakao?

Teologija 17. 05. 2012.

Tisuće ljudi se uozbilji i nasmrt preplaši pri spomenu riječi pakao. Mnogi svećenici i propovjednici većine vjerskih zajednica pokušavaju strahom pred paklom natjerati ljude u Božje kraljevstvo, opisujući im živim riječima strahote mučenja u vječnom ognju.

Kad je Robert Ingersol slušao svojega oca gdje govori kako Bog navodno šalje malu djecu u pakao u kojemu se ona vječno muče, zauvijek je okrenuo leđa Bogu i rekao: “Ako Bog tako postupa, ja Ga mrzim.” Veliki američki pravnik, političar i filozof Robert Ingersol bio je jedan od najpoznatijih svjetskih nevjernika. On se doslovno rugao Bogu u svakoj prigodi koja mu se pružila.

Naš nebeski Otac je Bog milosti i milosrđa. “Ne odustaje Gospodin od izvršenja obećanja, kako to neki misle, nego vas strpljivo podnosi jer neće da se itko izgubi, nego da svi pristupe obraćenju.” (2. Petrova 3,9) Nebeski Otac ne namjerava vječno mučiti u paklenom ognju grešnike koji se nisu pokajali.

Sadrži li Biblija nauk o vječnim mukama u paklu? Ne, niti izdaleka! Biblija govori o “vječnoj kazni”, ali nigdje ne spominje “vječno kažnjavanje”. Biblija govori o konačnom uništenju grijeha i očišćenju Zemlje ognjem, ali nigdje ne spominje vječni život grešnika u vječitom ognju. Spašeni će primiti besmrtnost i nepropadljivost u posljednji dan: “U jedan hip, u tren oka, na glas posljednje trube; zatrubit će truba i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se preobraziti, jer treba da se ovo raspadljivo tijelo obuče neraspadljivošću i da se ovo smrtno tijelo obuče besmrtnošću.” (1. Korinćanima 15,52.53)

 Gore li ljudi u paklu?

Dobra je vijest da danas nitko ne gori u paklu. Kako to možemo znati? Isus je ispričao usporedbu o pšenici i ljulju, ili kukolju. Na njivu je posijana pšenica, ali je neprijatelj posijao i kukolj. Isus nastavlja i objašnjava: “Sijač dobrog sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva. Ljulj su djeca Zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci su anđeli. Kao što se ljulj skuplja i baca u oganj, tako će biti i na svršetku svijeta.” (Matej 13,37-40)

Isus spominje oganj, ali samo uz svršetak svijeta! Tek na kraju će zli dospjeti u oganj. Biblija dakle govori da pakleni oganj danas ne postoji.

Ovu činjenicu dalje naglašava apostol Petar: “Gospodin može izbaviti prave štovatelje iz kušnje, a bezbožnike sačuvati za dan Suda da ih kazni.” (2. Petrova 2,9) “Dan Suda” ne znači “sada”, nego “na kraju svijeta”. Bit će to onda kad Isus dođe da odvoji pšenicu od kukolja, ili ovce od jaraca; to jest pravednike od nepravednika.

Sud će biti na kraju svijeta, i ne možemo zamisliti da Bog već prilikom smrti šalje nepravednike u pakao, da bi ih na kraju svijeta vratio na Sud. Ovo objašnjava prorok Daniel u svojoj knjizi, evanđelist Ivan u Otkrivenju i sâm Isus u Evanđelju po Ivanu, 5. i 6. poglavlju. “Ne čudite se tomu! Dolazi, naime, čas kada će svi koji počivaju u grobovima čuti Njegov glas, te izići iz njih: koji su činili dobro, na uskrsnuće — na život; koji su činili zlo, na uskrsnuće — na propast.” (Ivan 5,28.29) “Da, volja je Oca mog da svaki koji vidi Sina i vjeruje u nj dobije život vječni i da ga ja uskrisim u posljednji dan.” (Ivan 6,40) “Sin Čovječji ima doći u slavi Oca svoga, u pratnji anđela, te će tada platiti svakomu prema djelima njegovim.” (Matej 16,27)

U Starom zavjetu nalazimo slikoviti opis onoga što se zbiva s čovjekom prilikom smrti: “A kad ga na kraju na groblje odnesu, na grobni mu humak postavljaju stražu.” (Job 21,32)

Biblija jasno govori da će nepokajane grešnike stići pravedna kazna: “Jer je plaća grijeha smrt.” (Rimljanima 6,23) No, Bog je bogat milošću ne samo prema pravednima, nego i u kažnjavanju nepravednih. Svatko odlučuje sâm za sebe hoće li prihvatiti vječni život ili vječnu smrt. “Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju da pred vas stavljam: život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Život, dakle, biraj, ljubeći Jahvu, Boga svoga, slušajući Njegov glas…” (Ponovljeni zakon 30,19) Oni koji odbijaju Kristovu ljubav što spašava i Njegovu žrtvu na Golgoti, ponijet će posljedice svojega vlastitog izbora.

Sotona je rekao Evi u Edenskom vrtu: “Ne, nećete umrijeti!” (Postanak 3,4) Od tada pa do danas on nastoji uvjeriti ljude u tu laž. Adam i Eva bi umrli tog istog dana da im Isus nije ponudio svoj život. Prava kazna za grešnike na kraju vremena bit će gubitak vječnog života. Oni će ostati bez vječnog života s Kristom, bez obnovljene Zemlje na kojoj će vladati ljubav, mir i blaženi sklad. Oni će primiti drugu smrt kao vječnu kaznu. Umrijet će i nestati zauvijek.

Govori li Biblija o vječnom ognju?

Biblija doista govori o vječnom ognju, ali što ona podrazumijeva pod tim pojmom? Neki tekstovi će nam pružiti odgovor: “Tada će reći i onima s lijeve strane: ‘Idite od mene, prokleti, u oganj vječni što je pripravljen đavlu i anđelima njegovim!’” (Matej 25,41) Isus se vratio na Nebo da pripremi mjesto za svoje sljedbenike. Međutim, oni koji preziru Njegovu ljubav i radije slijede Sotonu, morat će se pomiriti i sa Sotoninom sudbinom i sudbinom njegovih anđela.

Kad mi kažemo “vječni oganj”, to može značiti da će oganj vječno trajati; ili da će vječno trajati njegove posljedice. Obratimo pozornost na značenje koje ovome daje Biblija: “Kako ispaštajući kaznu — vječni oganj — stoje za primjer Sodoma i Gomora s okolnim gradovima koji su kao i oni bludno griješili i išli za drugovrsnim tijelom.” (Juda 7) Tekst u Postanku izvješćuje: “Jahve zapljušti s neba na Sodomu i Gomoru sumpornim ognjem…” (Postanak 19,24) Arheološki nalazi potvrđuju ovaj biblijski izvještaj.

Gore li ti gradovi u ognju još i danas? Apostol Juda je u vezi sa Sodomom i Gomorom spomenuo “vječni oganj”. Sodoma i Gomora ne gore danas, nego su vječne posljedice tog “vječnog ognja”. Apostol Petar najavljuje istu sudbinu onima koji odbace Krista: “Ako je osudio na propast gradove Sodomu i Gomoru, pretvorio ih u pepeo i postavio ih za primjer budućim bezbožnicima…” (2. Petrova 2,6) Posljedice ognja su vječne — gradovi i ljudi pretvoreni su u pepeo.

Ali Isus je govorio i o “neugasivom ognju”. Što to znači? “Ako te na grijeh navodi ruka tvoja, odsijeci je! Bolje ti je kljastu ući u život nego s dvjema rukama otići u pakao — u neugasivi oganj.” (Marko 9,43) To znači da se konačna vatra uništenja neće moći ugasiti dok sve ne izgori.

Isti je izraz upotrijebljen u proročanstvu o uništenju Jeruzalema do kojeg je tek trebalo doći u vrijeme Nabukodonozorovog osvajanja. “Ali ako me ne poslušate, te ne budete svetkovali dan subotni, i ako budete nosili bremena ulazeći na vrata jeruzalemska u dan subotni, tada ću potpaliti oganj na vratima njegovim: i plamen će proždrijeti dvore jeruzalemske, i neće se ugasiti.” (Jeremija 17,27) Svakako, kad je vatra osvajača uništila grad — ugasila se.

Prorok Malahija dodaje ovoj slici: “Jer evo dan dolazi poput peći užaren; oholi i zlikovci bit će kao strnjika: dan koji se bliži spalit će ih — govori Jahve nad Vojskama — da im neće ostati ni korijena ni grančice.” (Malahija 4,1) Zatim zapazimo: “I gazit ćete bezbožnike kao prah pod nogama u dan koji spremam — govori Jahve nad Vojskama.” (Malahija 4,3) Ovo će biti konačno uništenje o kojemu je govorio Isus: “Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a duše ne mogu ubiti! Bojte se radije onog koji može i dušu i tijelo uništiti u paklu.” (Matej 10,28)

Isus nas izbavlja od takvog uništenja ako Ga prihvatimo kao svojega Spasitelja i priznamo Mu svoje grijehe, kao što je to opisao prorok Izaija: “Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodu, koji će mu se smilovati, k Bogu našem, jer je velikodušan u praštanju.” (Izaija 55,7)

čovjek ima pravo na izbor. To je pravo koje mu je Bog dao. Svatko po svom vlastitom izboru donosi odluku da prihvati Krista ili da Ga ne prihvati. Budući da oni koji Ga ne prihvaćaju ne žele biti sretni s Kristom na ovoj Zemlji u ovom životu, ne bi bili sretni s Njim niti u budućem životu. Grijeh i grešnici morat će biti uništeni da ne bi i dalje grijehom kvarili sreću ljudi na novoj Zemlji i u svemiru.

Konačno uništenje će se dogoditi kad Isus dođe. Pročitajmo još jednom: “Ne čudite se tomu! Dolazi, naime, čas kada će svi koji počivaju u grobovima čuti njegov glas, te izići iz njih: koji su činili dobro, na uskrsnuće — na život; koji su činili zlo, na uskrsnuće — na propast.” (Ivan 5,28.29)

Grešnici koji se ne pokaju i ne ostave grijeh bit će uništeni zajedno sa svojim grijesima. Bog će uništiti grijeh, pa će s njim biti uništeni i oni koji su pristali uz grijeh. No, budimo čvrsto uvjereni u to da je Božja želja da nas spasi! Isus je zbog našega spasenja napustio Nebo i došao na Zemlju. Svojom smrću osigurao nam je vječni život. Njegova nam je prolivena krv zalog i jamstvo vječnog života.

O konačnom uništenju govori se u Otkrivenju: “A njihov zavodnik, đavao, bî bačen u ognjeno i sumporno jezero, gdje se također nalaze Zvijer i lažni Prorok. I bit će mučeni dan i noć, u vijeke vjekova. … Tada su Smrt i Podzemni svijet bili bačeni u ognjeno jezero — ognjeno jezero, to je druga smrt. I tko se god ne ‘nađe upisan u knjizi života’, bî bačen u ognjeno jezero.” (Otkrivenje 20,10.14.15)

Nakon toga Bog stvara novu Zemlju. Sve što je bilo, zaboravit će se. Budućnost će biti puna radosti. “On će otrti svaku suzu s njihovih očiju. Smrti više neće biti; neće više biti ni tuge, ni jauka, ni boli, jer stari svijet prođe.” (Otkrivenje 21,4)

Bit će to sretna i blagoslovljena vječnost. Razmislimo dobro i odlučimo još danas da nećemo izgubiti slavu koju je Isus pripremio onima koji Ga ljube!

David Currie