Posvojeni sinovi i kćeri

15. 02. 2013.

“U ljubavi nas predodredi sebi za sinove po Isusu Kristu, prema odluci svoje volje, na hvalu slave svoje milosti. Njome nas dobrostivo obdari u Ljubljenome.” (Efežanima 1,5.6)

Prije nego što su bili postavljeni temelji Zemlji, obećano je da će svi koji budu poslušni, svi koji zahvaljujući obilnoj milosti koja im je stavljena na raspolaganje postanu sveti po karakteru i bez mrlje pred Bogom primajući ponuđenu milost, biti Božja djeca. (6BC 1114)
Mi sve dugujemo milosti, besplatnoj milosti, suverenoj milosti. Milost u savezu odredila je naše posvojenje. Milost u Spasitelju obavila je naše otkupljenje, naše obnovljenje i naše posvojenje, učinivši nas Kristovim subaštinicima. (6T 268)
Kada uistinu povjerujemo da smo postali Njegovi posvojenjem, moći ćemo unaprijed osjetiti ukus Neba. … Tada ćemo uživati u Njegovoj blizini, održavati ugodno zajedništvo s Njime. Steći ćemo jasan uvid u Njegovu blagost i samilost, i naša će se srca slomiti i omekšati dok budemo razmišljali o ljubavi koja nam je bila ukazana. Mi ćemo stvarno osjetiti da Isus boravi u našoj duši; nastavat ćemo u Njemu i osjećati se ugodno u zajedništvu s Njime. … Steći ćemo iskustvo s Božjom ljubavlju i počivati u Njegovoj ljubavi. Nijedan jezik to ne može opisati, to jednostavno nadilazi naše razumijevanje. Bit ćemo jedno s Kristom, i naš će život biti sakriven s Kristom u Bogu. Obećanje koje smo dobili glasi: kada se pojavi Onaj koji je naš život, i mi ćemo se pojaviti s Njime u slavi! S dubokim povjerenjem možemo Boga nazivati svojim Ocem! (3BC 1147,1148)
Svi koji su rođeni u nebeskoj obitelji, u osobitom su smislu braća našega Gospodina. Kristova ljubav povezuje u zajednicu članove Njegove obitelji, i gdje god se ona pokaže, otkriva se božansko srodstvo. …
Ljubav prema čovjeku je zemaljski izraz ljubavi prema Bogu. Kralj slave postao je jedno s nama da bi nam usadio ovu ljubav, da bi nas učinio djecom jedne obitelji. Kad se ispune Njegove oproštajne riječi — “Ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas!” (Ivan 15,12) — kad budemo voljeli ovaj svijet kao što ga je On volio, tada je ostvarena Njegova misija za nas. Pripremljeni smo za Nebo — jer imamo Nebo u svom srcu. (Isusov život, str. 529,532)