Potrebna je odanost

29. 01. 2013.

“Ti, dakle, trpi zlo kao dobar vojnik Isusa Krista!” (2. Timoteju 2,3 — DK)

Mi smo Kristovi vojnici; a od onih koji uđu u Njegovu vojsku očekuje se da obave teško djelo, djelo koje će potpuno opteretiti njihove snage. Mi moramo shvatiti da je vojnički život ispunjen odlučnim vođenjem ratova, ustrajnošću i izdržljivošću. Krista radi moramo izdržati nevolje. Mi se nismo upustili u prividnu bitku. (6T 140)
Odluči da ćeš, ne u svojoj snazi, već u snazi i milosti dobivenoj od Boga, Njemu posvetiti sada, upravo sada, svaku svoju sposobnost, svu svoju snagu. I tada ćeš slijediti Isusa zato što te On poziva, a nećeš pitati kamo ideš ili kakvu nagradu možeš očekivati. …
Kada umreš sebi, kada se predaš Bogu i budeš vršio Njegovo djelo, a svjetlo koje si dobio od Njega budeš otkrivao u dobrim djelima, tada nećeš raditi sam. Božja milost stoji ti na raspolaganju da ti pomogne u svakom naporu da prosvijetliš neznalice i one koji nisu svjesni da se kraj približio svemu. Međutim, Bog neće raditi tvoj posao umjesto tebe! Svjetlo može blistati punim sjajem, ali će dobivena milost obratiti tvoju dušu jedino ako te pokrene da surađuješ s božanskim oruđima. Ti si pozvan da staviš na sebe sve oružje Božje i da stupiš u Gospodnju službu kao aktivan vojnik. Božanska snaga treba surađivati s ljudskim naporima i tako razbiti privlačnost svjetovnih čarolija kojima neprijatelj privlači duše. (8T 55,56)
Gospodin nam je ukazao čast kada nas je izabrao za svoje vojnike. Borimo se zato hrabro za Njega, uzdižući ono što je pravo svakim svojim postupkom. Čestitost u svemu bitna je u borbi svake duše. I dok se budeš trudio da postigneš pobjedu nad svojim sklonostima, On će ti pomoći svojim Svetim Duhom da budeš oprezan u svakom svojem pothvatu kako ne bi pružio priliku neprijatelju da govori zlo o istini. (6BC 1119)
Mi smo Kristovi vojnici. On je Vojskovođa našeg spasenja, a mi se pokoravamo Njegovim zapovijedima i pravilima. Mi trebamo nositi Njegovo oružje, kretati se jedino pod Njegovom zastavom. … Trebamo nositi sve oružje Božje i raditi tako kao da smo pred očima cijelog nebeskog svemira. (TM 296)