Pouka o umjerenosti

15. 12. 2011.

“Dakako, bit će velik pred Gospodinom. Sigurno neće piti ni vina ni opojna pića; napunit će se Duhom Svetim.” (Luka 1,15)

Bog je pozvao Zaharijina sina na veliku zadaću, najveću koja je ikada bila povjerena ljudima. Da bi ispunio ovo djelo, Bog je morao raditi s njim. Božji Duh bit će s njim ako bude poštovao uputu anđela.

Ivan je trebao ići kao vjesnik Jahve, nositi Božju svjetlost ljudima. On će dati novi pravac njihovim mislima. On im je dojmljivo morao prenijeti svetost Božjih zahtjeva i njihovu potrebu za Božjom savršenom pravdom. Takav vjesnik mora biti svet. On mora biti hram u kojemu će prebivati Božji Duh. Da bi ispunio svoju zadaću, on mora imati zdrav tjelesni sastav, umnu i duhovnu snagu. Stoga je bilo nužno da vlada svojim željama i strastima. On je morao biti sposoban vladati svojim moćima tako da bi mogao stajati među ljudima nepokrenut okolnostima, kao stijene i planine u pustinji.

U doba Ivana Krstitelja bila je vrlo raširena pohlepa za bogatstvom, ljubav prema raskoši i razmetljivosti. Osjetilna zadovoljstva, gozbe i pijanke izazivale su bolesti tijela i izopačenost, umrtvljujući duhovno zapažanje i umanjujući osjetljivost prema grijehu. Ivan je trebao stajati kao reformator. Svojim uzdržljivim životom i jednostavnom odjećom trebao je ukoriti pretjerivanja svojega doba. Zbog toga upute dane Ivanovim roditeljima predstavljaju pouku o umjerenosti koju je dao anđeo s nebeskog prijestolja.

U djetinjstvu i mladosti karakter je najspremniji da prima dojmove. Tada treba steći moć vladanja nad samim sobom. Kraj ognjišta i za obiteljskim stolom vrši se utjecaj čiji je rezultat kao vječnost. Navike stečene u djetinjstvu odlučuju više od bilo kojeg prirodnog dara hoće li neki čovjek biti pobjednik ili pobijeđen. …

Kao prorok, Ivan je trebao “da vrati srca otaca prema djeci, a nepokorne nazoru pravednika, te pripremi Gospodinu sklon narod”. U pripremanju puta za prvi Kristov dolazak on je bio predstavnik onih koji će pripremiti narod za drugi Kristov dolazak. Svijet se predao ispunjavanju svojih želja. Zablude i laži kipte. Umnažaju se Sotonine zamke za uništenje duša. Svi koji žele savršenu svetost u strahu Božjem moraju naučiti pouku umjerenosti i samosvladavanja. Više sile uma moraju podčiniti želje i strasti. Osnova za stjecanje umne snage i duhovne pronicavosti je ta samodisciplina koja će nam omogućiti da razumijemo i provedemo u život svete istine Božje riječi. Zbog toga umjerenost nalazi svoje mjesto u djelu pripreme za drugi Kristov dolazak. (Isusov život, str. 64,65)