Pouke iz događaja s ribom

29. 06. 2022.

“‘Što ti se čini, Šimune, od koga zemaljski kraljevi pobiraju carine ili porez? Od svojih sinova ili od tuđih?’ Kad odgovori: ‘Od tuđih’, reče mu Isus: ‘Dakle su sinovi oslobođeni. Ali da ih ne sablaznimo, hajde na more, baci udicu i prvu ribu koju uhvatiš uzmi te joj otvori usta pa ćeš naći stater. Uzmi ga i podaj im ga za me i za se!’” (Matej 17,25-27)

Još jedan primjer nespremnosti učenika vidimo u događaju vezanom za hramski porez. Taj događaj poprima oblik pokušaja židovskih vođa da postave zamku Isusu na način da svaki odgovor na njihovo pitanje bude prijeporan.

Pitanje: “Zar vaš učitelj ne plaća hramskoga poreza?” zatječe Petra nespremnog. Niječan odgovor pružit će im izgovor da osude Isusa zbog odbacivanja službe u Hramu. Želeći izbjeći svaku nedoumicu, Petar brzo odgovara da će Isus platiti porez.

Međutim, taj brzopleti odgovor samo postavlja Petra (i Isusa) pred drugu nedoumicu. Na kraju krajeva, svećenici i drugi službenici posvećeni samo Božjoj službi bili su izuzeti od plaćanja. Prema tome, Petar zapravo niječe Isusovu ulogu kao proroka i učitelja u Izraelu. Tako se isti apostol koji je nedugo prije toga predstavio Isusa kao Božjeg Sina i Mesiju, sada spotiče i odobrava mišljenje o Isusu koje su iznijeli židovski vođe.

Isus čini najbolje što može kako bi smirio stanje rekavši Petru da je On izuzet od plaćanja, ali da će u svakom slučaju platiti time što će uhvatiti ribu koja će imati točan iznos novca u ustima.

Na prvi pogled čini se da to čudo nije u skladu s onim što čitamo u biblijskim evanđeljima i da se više slaže s egzotičnim čudima apokrifnih evanđelja. Ali ako razmislimo na trenutak, uvidjet ćemo da čudo s ribom i novčićem odgovara Isusovoj potrebi u tom trenutku. Kao prvo, to jasno dokazuje Petru pravi Isusov status. Drugo, gotovo je nemoguće vjerovati da je učenik mogao šutjeti o tome kako su nabavili novac. Treće, iako se Isus izvana gledano pokorio, tehnički to nije bio Njegov novac kojim je plaćen porez. Tako su zahvaljujući čudu obje nedoumice iščezle.

U ovom se događaju može previdjeti činjenica da je Isus postupio tako kako je postupio da ne bi nikoga uvrijedio. Iz toga trebamo izvući pouku da je On izbjegavao beskorisne sukobe kad god je mogao. Koliko bi crkva danas bila bolje mjesto kad bi Ga svi učenici slijedili u izbjegavanju bespotrebnih sukoba.

 

Preporučujemo: