Jutarnji stih

Pozvani za svjedoke

“Vaše svjetlo neka tako zasja pred ljudima da vide vaša djela ljubavi te slave vašeg Oca nebeskog.” (Matej 5,16)

Adventisti sedmog dana su u naročitom smislu poslani u svijet kao stražari i nositelji svjetla. Njima je povjereno objavljivanje posljednje opomene svijetu koji propada. Njih obasjava predivna svjetlost iz Božje riječi. Njima je povjeren najznačajniji zadatak — da objavljuju vijesti prvog, drugog i trećeg anđela. Oni ne smiju dopustiti da išta drugo privuče njihovu pozornost.

Najsvečanije istine koje su ikad povjerene smrtnicima dane su nama da ih objavljujemo svijetu. Objavljivanje ovih istina treba biti naš posao. Svijet treba biti upozoren, a Božji narod vjeran povjerenju koje mu je ukazano. Oni se ne trebaju upuštati u špekulacije niti ulaziti u poslovne poduhvate s nevjernicima, jer bi ih to omelo u radu koji im je Bog povjerio.

Krist kaže za svoj narod: “Vi ste svjetlo svijetu.” (Matej 5,14) To što su nam tako jasno otkriveni Božji planovi i namjere nije mala stvar. Prekrasna je prednost moći pravilno razumjeti Božju volju koja je otkrivena u pouzdanoj proročkoj Riječi. Zbog toga je na nama velika odgovornost. Bog očekuje od nas da znanje koje nam je dao prenesemo i drugima. Njegova je namjera da se božansko i ljudsko oruđe ujedine u objavljivanju vijesti opomene.

Na svakome tko je primio svjetlost istine leži, razmjerno njegovim mogućnostima, ona ista odgovornost koja je počivala na proroku u Izraelu kojemu je bila upućena riječ: “I tebe sam, sine čovječji, postavio za stražara domu Izraelovu: kad čuješ riječ iz mojih usta, opomeni ih u moje ime.” (Ezekiel 33,7)

Svjetlost nas je obasjala jasnim, izrazitim zrakama, pokazujući nam da je veliki Dan Gospodnji blizu, upravo “na samim vratima”. Čitajmo i shvatimo ovo prije nego što bude prekasno.

Mi trebamo biti posvećeni kanali kroz koje će nebeski život teći i na druge. Sveti Duh koji oživljava, čisti i ujedinjuje srca treba prožeti cijelu Crkvu. Neka oni koji su krštenjem zakopani s Kristom ustanu u novi život. Na nama leži sveta odgovornost. Dan nam je sveti nalog: “Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim!” (Matej 28,19.20) Posvetite se djelu objavljivanja Radosne vijesti o spasenju. Neka vaša sila bude Krist, savršenstvo Neba. (Testimonies for the Church, sv. 9, str. 19—21)


Komentiraj