Pravdom ponosni

Znaci vremena 12. 01. 2011.

Znaci vremena

Broj 1, 2010.
Glad i žeđ za vječnom pravdom bezvremenske su i svuda prisutne te su osnovna sastavnica ljudskog dostojanstva i napretka. O tome svjedoči ljudsko iskustvo i najistaknutiji biblijski ideali istinske ljudskosti i duhovnosti. Svatko od ljudi ima neki svoj pojam pravednosti i teži biti u pravu bez obzira na to što se ta shvaćanja pravde međusobno razlikuju, a ponekad i sukobljavaju. Ali potreba za pravdom je tu, jasna i stalna.

Iskonski ideali pravednosti dominiraju biblijskim štivom. Biti uspravan, prav, pravičan i pravedan i hoditi u tome stavu (dakle, živjeti tako) predstavlja izraziti ideal čovjekova ponašanja. Pravednost se u Bibliji uvijek nalazi u dobrom društvu najuzvišenijih ideala.

Download