Jutarnji stih

Pravednik će živjeti od vjere

““Kako ste primili Gospodina Krista Isusa, tako nastavite u njemu živjeti.”“ (Kološanima 2,6)

Naš rast u milosti, naša radost, naša korisnost — sve ovisi o našem sjedinjenju s Kristom. Putem zajednice s Njim, koju održavamo svakog dana, svakog sata, prebivajući u Njemu, rastemo u milosti. On nije samo Začetnik, već je i Završitelj naše vjere. On je Krist — prvi, posljednji i koji ostaje zauvijek. On treba biti s nama ne samo na početku i na kraju našeg puta, već i na svakom koraku. …
Možda pitate: ““A kako to mogu živjeti u Kristu?”“ Na isti način kao što ste Ga na početku primili. ““Kako ste primili Gospodina Krista Isusa, tako nastavite u njemu živjeti.”“ (Kološanima 2,6) ““Moj će pravednik živjeti od vjere.”“ (Hebrejima 10,38) Vi ste predali sebe Bogu da budete Njegovi u potpunosti, da Mu služite i da Ga slušate i uzeli ste Krista kao svojeg Spasitelja. Niste se sami mogli iskupiti za svoje grijehe ili promijeniti svoje srce, ali pošto ste se predali Bogu, povjerovali ste da je On radi Krista učinio sve to za vas. Vjerom ste postali Kristovi i vjerom ste rasli u Njemu — dajući i uzimajući. Vi trebate predati sve: svoje srce, svoju volju, svoju službu — trebate predati sebe Njemu u vršenju svih Njegovih zahtjeva, a morate i uzeti sve: Krista — puninu svih blagoslova, da boravi u vašem srcu, da bude vaša snaga, vaša pravednost, vaš vječiti pomoćnik i da vam dâ snagu da Ga poslušate.
Neka vaš prvi zadatak svakog jutra bude posvećivanje Bogu. Neka vaša molitva bude: ““Uzmi me, Gospodine, kao svoju potpunu svojinu. Polažem sve svoje planove pred Tvoje noge. Upotrijebi me danas u svojoj službi. Ostani sa mnom i neka svako moje djelo bude ostvareno u Tebi!”“ To neka bude vaša svakidašnja molba. Svakog jutra posvetite sebe Bogu za taj dan. Prepustite Mu sve svoje planove, da se u skladu s djelovanjem Njegove Providnosti izvrše ili ne izvrše. Tako ćete iz dana u dan predavati svoj život u Božje ruke, koji će time biti sve više i više oblikovan po ugledu na Kristov. (SC 69,70)


Komentiraj