Predivni Savjetnik

19. 10. 2023.

“Vodit ćeš me po naumu svojem da me zatim uzmeš u slavu svoju.” (Psalam 73,24)

Bog poziva ljude da se usprotive silama zla. On kaže: “Dakle, neka više ne vlada grijeh u vašem smrtnom tijelu, tako da vas podvrgne njegovim požudama! Niti više dajite svojih udova kao oružje nepravednosti u službu grijeha! Naprotiv, prinesite Bogu sami sebe — sebe kao takve koji ste od mrtvih postali živima — a svoje udove kao oružje pravednosti u službu Bogu.” (Rimljanima 6,12.13)

Kršćanski život je borba. Ali ta “borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv Poglavarstavâ, protiv Vlasti, protiv Vrhovnika ovoga mračnog svijeta: protiv zlih duhova koji borave u nebeskim prostorima” (Efežanima 6,12). U ovoj borbi pravde protiv nepravde možemo biti uspješni samo uz božansku pomoć. Naša ograničena volja mora se pokoriti volji bezgraničnoga; ljudska volja mora se stopiti s božanskom. Ovo će učiniti Duha Svetoga našim Pomoćnikom; i svaka pobjeda vodit će ozdravljenju Božjeg otkupljenog vlasništva, obnovi Njegove slike u duši.

Gospodin Isus djeluje preko Duha Svetoga jer je On Njegov predstavnik. On preko Njega ulijeva duhovni život u dušu oživljavajući njezinu snagu da čini dobro, čisteći je od moralne prljavštine i osposobljavajući je za nebesko kraljevstvo. Isus nam želi darovati velike blagoslove, bogate darove koje će razdijeliti ljudima. On je predivni Savjetnik, beskonačan u mudrosti i snazi; ako smo voljni priznati silu Njegovog Duha i dopustiti da nas On oblikuje, bit ćemo potpuni u Njemu. Kakva je to misao! U Kristu “stanuje stvarno sva punina božanstva” (Kološanima 2,9). Dok se ne pokori djelovanju Božjeg Duha, ljudsko srce neće upoznati sreću. Duh oblikuje obnovljenu dušu prema Uzoru, prema Isusu Kristu. Utjecajem Duha, neprijateljstvo prema Bogu mijenja se u vjeru i ljubav, a ponositost u poniznost. Duša uviđa ljepotu istine, a Kristu se ukazuje čast ljepotom i savršenstvom karaktera. Kad se dogode ove promjene, anđeli počinju pjevati uzvišenu pjesmu, a Bog i Krist raduju se dušama koje su postale nalik na božansku sliku. (Review and Herald, 25. kolovoza 1896.)

Za razmišljanje: Kada su se anđeli posljednji put radovali zbog pozitivne promjene u mojem životu ostvarene pod utjecajem Duha Svetoga?