Prednosti davanja

30. 03. 2012.

„Služite jedan drugoga – svaki milošću kakvu je primio – kao dobri upravitelji mnogovrsne Božje milosti!“ (1. Petrova 4,10)

Bog je učinio muškarce i žene svojim predstavnicima i sa srcem koje je puno Isusove ljubavi, oni trebaju surađivati s Njime u odvraćanju ljudskih bića od zablude i u njihovom upoznavanju s istinom. Bog blagoslivlja zemlju sunčevim svjetlom i pljuskovima kiše. On pomaže zemlji da donosi svoja biljna blaga i da ih stavlja svima na uporabu. Gospodin nas je učinio svojim službenicima da dijelimo Njegove nebeske darove i da dovodimo ljude u istinu. Hoće li se moja braća u Americi (pisano u Australiji 1895. godine) raspitati kako je dragocjena, spasonosna istina stigla do njih dok su još bili u tami? Muškarci i žene donosili su svoje desetine i prinose Bogu i kada su sredstva napunila riznicu, bili su poslani radnici da unaprijede djelo. Ovaj isti proces treba ponoviti da bi se dosegnule duše koje su danas u tami. …

Potrebe djela u današnje vrijeme zahtijevaju veće  izdatke nego ikada prije. … Gospodin poziva svoj narod da učini svaki napor da ograniči svoje izdatke. … Neka novac koji je bio namijenjen zadovoljavanju samih sebe poteče u Gospodnju riznicu kako bi podupro one koji rade na spasenju duša koje propadaju. …

Gospodin će uskoro doći. Mi moramo raditi dok traje dan, jer dolazi noć kada nitko neće moći raditi. O, mnogi, mnogi su izgubili duh samoodricanja i žrtve. Oni ulažu svoj novac u prolazno imanje. Ima duša koje je Bog blagoslovio, koje iskušava da vidi kako će odgovoriti na Njegove blagoslove. … Požurite se, braćo, sada imate priliku biti pošteni prema Bogu; nemojte odgađati. Radi svoje duše nemojte više zakidati Boga u desetinama i prinosima! …

I kao što plan otkupljenja počinje i završava darom, tako se mora i obavljati. Isti duh žrtve koji je kupio spasenje za nas, boravit će u srcima svih koji postanu dionici u nebeskom daru. Petar kaže: „Služite jedan drugoga – svaki milošću kakvu je primio – kao dobri upravitelji mnogovrsne Božje milosti!“ I Isus je rekao svojim učenicima kada ih je poslao na rad: „Badava ste primili, badava i dajte!“

Neka svi učine sve što je u njihovoj moći da pomognu svojim sredstvima i svojim molitvama u nošenju tereta za duše oko kojih se trude propovjednici. (General Conference Bulletin, 30. svibnja 1897.)