Jutarnji stih

“Prema cilju”

“Ali kažem samo jedno: zaboravljajući što je nazad, ispružajući se prema onome što je naprijed, trčim prema cilju da postignem nagradu — nebesko stanje u koje nas je Bog pozvao po Kristu Isusu.” (Filipljanima 3,13.14)
“Pavao je učinio velik posao. Bio je mudar učitelj. Mnoge njegove poslanice pune su pouka u kojima se utvrđuju ispravna načela. Radio je svojim rukama jer je bio šatorar i na taj je način zarađivao za kruh. … Nosio je težak teret za crkve. Najozbiljnije im je ukazivao na pogreške da bi ih mogle ispraviti, a ne da budu prevarene i odvedene daleko od Boga. Uvijek im je pomagao u njihovim poteškoćama; pa ipak izjavljuje: ‘Ali kažem samo jedno.’ … Nosio je velike odgovornosti u životu, ali je uvijek pred sobom imao to ‘jedno’. Stalni osjećaj Božje prisutnosti primoravao ga je da usmjeri oči u Isusa, Začetnika i Završitelja svoje vjere.” (Letter 135, 1897.) “Veliki cilj koji je poticao Pavla da ide naprijed unatoč oskudici i teškoćama treba navesti svakog kršćanskog radnika na potpuno posvećenje službi Bogu. Pojavit će se svjetovna privlačnost da njegovu pozornost odvrati od Spasitelja, ali on treba neumorno ići k cilju pokazujući svijetu, anđelima i ljudima da je nada u trenutak kad će ugledati Božje lice vrijedna svih napora i žrtava.” (Djela apostolska, str. 304) “Najmanji Kristov učenik može postati stanovnik Neba, baštinik Božje nepropadljive baštine koja ne trune niti vene. O, kad bi svatko izabrao nebeski dar i postao baštinik Božji, uživatelj te baštine na koju ima pravo, sigurnu od bilo kakvog rušitelja, u svijetu bez kraja! O, ne birajte svijet, već izaberite bolju baštinu! Trčite prema cilju da postignete nebesko stanje u koje nas je Bog pozvao po Isusu Kristu.” (Fundamentals of Christian Education, str. 235) “Uskoro ćemo biti svjedoci krunjenja našeg kralja. Oni čiji je život sakriven s Kristom, koji su se ovdje na Zemlji borili u dobroj borbi vjere, odsjajivat će Otkupiteljevu slavu u Božjem kraljevstvu.” (Testimonies for the Church, sv. 9, str. 287)


Komentiraj