Jutarnji stih

Previše pijan da bi se brinuo

“Vino je podsmjevač, žestoko piće bukač, i tko se njima odaje, neće steći mudrosti.” (Izreke 20,1)
“Nadab i Abihu nikada ne bi počinili taj kobni grijeh da se prethodno nisu djelomično opili obilnim uzimanjem vina. Oni su razumjeli da je prije ulaska u Svetište, gdje se ukazivala božanska prisutnost, potrebna najpozornija i najsvečanija priprema, ali ih je njihova neumjerenost onesposobila za ovu svetu službu. Misli su im bile pomućene, a moralno opažanje otupjelo, tako da nisu mogli razlučiti između svetog i običnog. Aronu i njegovim preživjelim sinovima upućeno je upozorenje: ‘… Nemojte piti vina niti opojnoga pića … da možete lučiti posvećeno od običnoga, čisto od nečistoga.’ Upotreba alkoholnih pića slabi tijelo, pomućuje misli i unižuje moral. Ono priječi ljude da shvate svetost svetih stvari ili obveze Božjih zahtjeva. Svi koji zauzimaju položaj svete odgovornosti moraju biti strogo umjereni da bi im prilikom razlučivanja pravde od nepravde um bio bistar, da mogu biti načelni i posjedovati mudrost za izvršenje pravde i pokazivanje milosti. Ista obveza počiva i na svakom Kristovom sljedbeniku. … Kristovoj crkvi u svim vjekovima upućena je svečana i strašna opomena: ‘Ako tko razara hram Božji, njega će Bog razoriti, jer je svet hram Božji, a taj ste vi.’ (1. Korinćanima 3,17)” (Patrijarsi i proroci, str. 295,296) “Slučaj Aronovih sinova zabilježen je radi Božjeg naroda. Iz tog slučaja se trebaju poučiti posebno oni koji se pripremaju za Kristov drugi dolazak. Popuštanje izopačenom apetitu uništava fine osjećaje duše i utječe na moć prosuđivanja koju je Bog dao čovjeku, kako ono što je duhovno i sveto ne bi izgubilo svoju svetost. Neposlušnost se čini privlačnom umjesto sramnom.” (Temperance, str. 361)


Komentiraj