Jutarnji stih

Prilika za sve

“Neće svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’ ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga nebeskog Oca.” (Matej 7,21)
“Nisu svi oni koji tvrde da su Kristovi suradnici Njegovi pravi učenici. Među onima koji nose Njegovo ime i koji čak pripadaju krugu Njegovih suradnika, ima onih koji Ga ne predstavljaju svojim karakterom. … Kukolja će biti u pšenici sve do kraja vremena. … U svojoj milosti i velikom strpljenju, Bog se strpljivo odnosi prema onima koji su izopačena karaktera, podmukli ili dvolični. Među Kristovim izabranim učenicima bio je izdajica Juda. Zar bismo onda trebali biti iznenađeni i razočarani kad utvrdimo da među onima koji danas rade za Krista ima takvih koji su licemjerni i podli? Ako je Onaj koji čita srca mogao trpjeti onoga za koga je znao da je Njegov izdajica, koliko strpljenja mi trebamo pokazivati prema onima koji griješe! Nisu svi kao Juda, čak ni oni koji su naoko puni nedostataka. Petar, koji je bio nagao, brz i samouvjeren, često je odavao negativniji dojam od Jude. Spasitelj ga je češće ukoravao. Ali mi znamo kako je Petrov život bio ispunjen služenjem i žrtvom. Kako je to snažno svjedočanstvo o sili Božje milosti!” (Služba liječenja, str. 314,315) “Krist se povezao s Judom i plahovitim Petrom ne zato što je Juda bio lakom, a Petar nagao, već zato da bi obojica mogla učiti od Njega, svojega Velikog Učitelja, da bi postali slični Njemu, nesebični, krotki i poniznog srca. U obojici je vidio dobar materijal za oblikovanje. Juda je posjedovao sposobnost da upravlja novcem i da je primio pouke koje je Krist davao koreći sebičnost, prijevaru i pohlepu, čak i u životnim sitnicama, bio bi od koristi Crkvi.” (Testimonies for the Church, sv. 4, str. 486) “Svijet nema nikakvog prava sumnjati u istinitost kršćanstva samo zato što u Crkvi ima i nedostojnih vjernika, niti se kršćani smiju obeshrabriti zbog svoje lažne braće. Kako je to bilo u prvoj Crkvi? Ananija i Safira pridružili su se učenicima. Šimun Mag bio je kršten. … Juda Iskariotski ubrajao se među apostole. Otkupitelj nije želio izgubiti nijednu dušu; Njegovo iskustvo s Judom zabilježeno je da bi se pokazalo Njegovo beskrajno strpljenje prema izopačenoj ljudskoj naravi; On i nas poziva da takve podnosimo onako kao što je On činio.” (Isusove usporedbe, str. 42)


Komentiraj