Primjer Berejaca

23. 01. 2024.

“Primiše riječ Božju sasvim spremno, svaki dan istražujući Pisma da li je tako.” (Djela 17,11)

U Bereji je Pavao naišao na Židove koji su ispitivali istine koje je poučavao. Lukin izvještaj o njima glasi: “Ovi su Židovi bili plemenitiji od onih u Solunu. Primiše riječ Božju sasvim spremno, svaki dan istražujući Pisma da li je tako. I tako prigrliše vjeru mnogi od njih, a od Grka priličan broj uglednih žena i muževa.” (Djela 17,11.12)

Um Berejaca nije bio skučen predrasudama. Bili su spremni ispitati nauk koji su apostoli propovijedali. Proučavali su Bibliju ne iz znatiželje, već da saznaju što je napisano o obećanome Mesiji. Svakodnevno su istraživali svete izvještaje i dok su uspoređivali pismo s pismom, nebeski su anđeli bili pokraj njih, prosvjetljivali im um i poticali srca.

Gdje god se naviještaju istine Evanđelja, oni koji iskreno žele činiti što je pravo, počinju marljivo istraživati Pisma. Kad bi u završnim prizorima zemaljske povijesti oni kojima su objavljene provjerene istine slijedili primjer Berejaca te svakodnevno istraživali Pisma i uspoređivali Božju riječ s viješću koja im je objavljena, danas bi, tamo gdje ih sada ima razmjerno malo, postojao velik broj onih koji su vjerni načelima Božjeg zakona. Ali kad se iznose nepopularne biblijske istine, mnogi ih ne žele ispitati. Premda ne mogu opovrgnuti jasni nauk Svetog pisma, oni vrlo nevoljko pristupaju proučavanju ponuđenih dokaza. Neki smatraju da čak ako je ovaj nauk stvarno istinit, nije važno hoće li ili neće prihvatiti novo svjetlo pa se drže ugodnih bajki kojima se neprijatelj služi da zavede duše. Tako njihov razum zabludom oslijepi i oni se odvajaju od Neba.

Svima će biti suđeno prema svjetlu koje su dobili. Gospodin šalje svoje izaslanike s viješću spasenja i smatrat će one koji je čuju odgovornima za odnos prema riječima Njegovih slugu. Oni koji iskreno traže istinu, pozorno će, u svjetlu Božje riječi, ispitati iznesene doktrine. (Djela apostolska, str. 145,146)