Priprema za Nebo

30. 12. 2012.

„Stavite mu čist povez oko glave! Oni mu staviše čist povez oko glave i odjenuše ga u dragocjene haljine u nazočnosti anđelovoj.“ (Zaharija 3,5)

Dok se budemo približavali nevoljama posljednjih dana, neprijateljeve kušnje postajat će sve jače i sve odlučnije. Sotona je sišao s velikom silom znajući da mu je vrijeme kratko; i on radi „svakovrsnim pokvarenim zavođenjem, namijenjenim onima koji propadaju“ (2. Solunjanima 2,10). Preko Božje riječi nama je upućena opomena da će on, ako bude moguće, prevariti čak i izabrane.

Pred svijetom će se uskoro odvijati uzvišeni događaji. Kraj svega je pred vratima. Vrijeme nevolje uskoro će zadesiti Božji narod. Tada će biti objavljen proglas koji će zabranjivati svima koji drže Gospodnju subotu da kupuju i prodaju, koji će im zaprijetiti kaznama, čak i smrću, ako ne budu poštovali prvi dan tjedna kao dan odmora.

To će biti vrijeme nevolje. Sotona će pokrenuti bezakonike, i oni će opkoliti Božji narod da ga unište. Ali,on ne zna da je u nebeskim knjigama pokraj njihovih imena napisana riječ »oprošteno«. On ne zna da je izdana zapovijed: »Skinite te prljave haljine« s njih, obucite im »nove haljine« i stavite im »čist povez« oko glave! …

Dok govorimo o nužnosti odvajanja od grijeha, imajmo na umu da je Krist došao na ovaj svijet spasiti grešnike i „da može zauvijek spasavati one koji po njemu dolaze k Bogu“ (Hebrejima 7,25). Naša je prednost da vjerujemo da nas Njegova krv može očistiti od svake mrlje ili sjenke grijeha. Mi ne smijemo ograničavati moć Sveca Izraelova. On želi da dođemo k Njemu onakvi kakvi smo, grešni i nečisti. Njegova krv je djelotvorna. Preklinjem vas da ne ožalošćujete Njegovog Duha nastavljajući griješiti! Ako podlegnete kušnji, nemojte se obeshrabriti. Ovo obećanje odjekuje vjekovima sve do našeg vremena: „Ali ako tko i počini grijeh, imamo zagovornika kod Oca, Isusa Krista, pravednika.“ (1. Ivanova 2,1) Osjećam da se s usana smrtnih ljudi zbog ovog obećanja treba uzdizati trajna pjesma zahvalnosti. Prikupljajmo ove skupocjene dragulje obećanja, i kada nas Sotona optuži zbog naše velike grešnosti, kada nas bude kušao da posumnjamo u Božju silu da nas spasi, ponavljajmo Kristove riječi: „A tko dođe k meni sigurno ga neću izbaciti van!“ (Ivan 6,37). (Review and Herald, 19. studenoga 1908.)