Pristupanje ADRA-e platformi za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske – CROSOL

Vijesti 10. 06. 2015.

Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske (engl. Croatian Platform for International Citizen Solidarity) je nestranačka i neprofitna organizacija civilnog društva koja je aktivna u području međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Ciljevi Platforme su sljedeći:

  • izgraditi i jačati kapacitete organizacija civilnog društva (OCD) za pružanje međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći;
  • biti spona, ukoliko se pokaže potrebnim, između ministarstva nadležnog za međunarodnu razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć i projekata međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći OCD-a;
  • sudjelovati i utjecati na unaprjeđenje, oblikovanje, provedbu i vrednovanje politika Republike Hrvatske, Europske unije i drugih međunarodnih tijela kao što su Ujedinjeni narodi i drugi, iz područja međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći;
  • promišljati i unaprjeđivati međunarodnu razvojnu suradnju OCD-a unutar i izvan RH o vrijednostima, principima, metodama i standardima djelovanja;
  • artikulirati i afirmirati aktivističke inicijative i organizacije civilnoga društva iz regije jugoistočne Europe prema Europskoj uniji u području razvojne suradnje i humanitarne pomoći;
  • promicati obrazovanje za razvoj i međunarodnu solidarnost;
  • promicati međunarodnu razvojnu suradnju i solidarnost.

CROSOL ima preko 20 članica te je član CONCORDA-a, krovne udruge europskih platformi. Od 22. svibnja je bogatija za još pet novih članica među kojima je i ADRA – Hrvatska. Članice Platforme, svjesne zajedničkih potreba suradnje i unaprjeđenja međusobne komunikacije kao i unaprjeđenja vlastitih kapaciteta, udružuju se radi ostvarivanja utjecaja na oblikovanje i provedbu javne politike međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći Republike Hrvatske.

ADRA – Hrvatska Platformi će doprinijeti dostupnošću međunarodne mreže i time omogućavanjem članicama CROSOL-a potencijalne suradnje s ostalim ADRA-ma u svijetu, znanjem i vještinama zaposlenih koje uključuju međunarodni razvoj i marketing, razvijenim odgovorom na katastrofe (engl. emergency responseom) te humanitarnim karakterom  ADRA-e.

Leave a Comment