Privlačnost Neba

1. 03. 2013.

“Dakle: pristupajmo s pouzdanjem k prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć!” (Hebrejima 4,16)

Nakon što je uputio na Krista, suosjećajnog Posrednika koji može “suosjećati s našim slabostima”, apostol nastavlja: “Dakle: pristupajmo s pouzdanjem k prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć.” (Hebrejima 4,15.16) Prijestolje milosti predočuje kraljevstvo milosti, jer postojanje prijestolja pretpostavlja postojanje kraljevstva. (Velika borba, str. 274)
Božje ponude i darovi namijenjeni nama nemaju granica. Prijestolje milosti samo je po sebi privlačno zato što se na njemu nalazi Onaj koji nam dopušta da Ga zovemo svojim Ocem. Međutim, Bog ne smatra načelo spasenja savršenim ako je prožeto jedino Njegovom ljubavlju. On je imenovao i postavio pokraj svojeg oltara i Zagovornika koji je zaogrnut našom naravi. Kao našem Posredniku, Njemu je službeno povjerena zadaća da nas predstavlja Bogu kao svoje sinove i kćeri. Krist posreduje u korist onih koji su Ga primili. On im daje snagu, ulažući svoje zasluge, da postanu članovi kraljevske obitelji, djeca nebeskog Kralja. I Otac pokazuje svoju beskrajnu ljubav prema Kristu, koji je svojom krvlju platio otkupninu za nas primajući Njegove prijatelje kao svoje prijatelje i dočekujući ih dobrodošlicom. On je zadovoljan postignutim pomirenjem jer je proslavljen utjelovljenjem, životom, smrću i posredovanjem svojega Sina.
Čim se Božje dijete približi prijestolju milosti, postaje štićenik velikog Branitelja. Na prvi znak njegovog pokajanja i traženja milosti, Krist preuzima njegov slučaj kao svoj iznoseći njegovu molbu pred Ocem kao svoju.
Kada Krist posreduje u našu korist, Otac otvara sve riznice svoje milosti i stavlja ih nama na raspolaganje da bismo i sami uživali u njima i prenosili ih drugima. Krist kaže: “Do sada niste ništa u moje ime molili. Molite i primit ćete.” “Ne kažem vam da ću ja moliti za vas, jer vas sam Otac ljubi, budući da ste vi mene ljubili.” Poslužite se mojim imenom! To će vaše molitve učiniti uspješnima i Otac će vam dati bogatstva svoje milosti; i zato “molite i primit ćete da vaša radost bude potpuna” (Ivan 16,24.27). (6T 363,364)