Jutarnji stih

Prolazak kroz zidove koje čine ljudi

“Evo Sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje. Na njega sam svoga duha izlio, da donosi pravo narodima.” (Izaija 42,1)

Vjerujem da je jedna od najvažnijih činjenica koju Božji radnici trebaju zapamtiti da je On obećao da će im otvoriti put za uspjeh u Njegovom djelu. Znam i da On utvrđuje našu vjeru dopuštajući nam da doživimo Njegovu silu u životu.
U svojoj revnosti da što više proširim Božju tiskanu riječ, jednoga dana stigao sam pred zgradu vlade u Georgetownu. Znamo, naravno, da neprijatelj duša uvijek želi omesti Božje djelo. Ovoga puta prepreka je došla u obliku zaštitara iz kruga unutarnjeg osiguranja koji me je zaustavio i nije mi dao da uđem u zgradu. Dok sam stajao na ulici i razmišljao što da učinim, jedna vladina službenica koja se vraćala na posao, upitala me zašto tu stojim. Kad je saznala za moju nevolju, prišla je i porazgovarala sa zaštitarom, nakon čega mi je bio dopušten ulazak.
Ja to pripisujem Božjoj intervenciji. Vjerujem da je On progovorio srcima te službenice vlade i zaštitara, koji su mi dopustili da prođem kroz zid ometanja koji je neprijatelj duša postavio na moj put. U toj zgradi sam prodao velik broj knjiga. Kakav blagoslov! A tu su i dodatni blagoslovi proizišli iz poznanstava koja mi je Bog omogućio sa zaposlenicima u toj zgradi. Ponovno sam u nju navraćao s vremena na vrijeme i Gospodin mi je omogućio da razvijem prijateljstva koja su utrla put da sjeme bude posijano u srca mnogih. Još više, veze koje sam ovdje stvorio proširile su se na ogranke na drugim mjestima. A iznad svega, Gospodnje ime je bilo uzdignuto putem molitve i svjedočanstva o Njegovoj dobroti i ljubavi u životu radnika te organizacije.
U svojem poslu ja jednostavno nastojim provesti nalog da idem po cijelom svijetu i dijelim poruku nade. Neke rezultate mogu vidjeti već sada, ali samo će vrijeme i vječnost otkriti potpunu sliku. Dotad se molim za sve svoje kolege literarne evanđeliste širom svijeta dok završavamo Božje djelo u svjetlu slave i časti Njegovog neusporedivog imena. Pozivam vas da svi marljivo radimo, jer dolazi noć kada nitko neće moći raditi.
Mark Glasgow, Gvajana


Komentiraj