Promjena odjeće

27. 12. 2012.

„Savjetujem ti da od mene kupiš u vatri žeženog zlata, da se obogatiš, i da se obučeš u bijele haljine, i da sakriješ svoju sramotnu golotinju, zatim pomasti da pomažeš svoje oči da bi vidio.“ (Otkrivenje 3,18)

Gospodin Isus poslao je najsvečaniju poruku crkvi u Laodiceji. … Vjerni Svjedok opominje svoj narod na nužnost da se odjene u bijele haljine Njegove pravednosti. Svaki gost koji će biti primljen na večeru svadbe Janjetove, mora biti odjeven u neokaljano ruho. Međutim, Sotonina je namjera da oni koji su nekada bili grešnici ne ponesu ovu neokaljanu odjeću pa pokušava zadobiti neograničenu vlast nad njima. Sukob oko onih koji su otkupljeni Kristovom krvlju prorok ovako opisuje: „Potom mi pokaza Jošuu, velikog svećenika, koji stajaše pred anđelom Jahvinim, i Satana, koji mu stajaše zdesna da ga tuži. Anđeo Jahvin reče Satanu: ’Suzbio te Jahve, Satane! Suzbio te Jahve koji izabra Jeruzalem! Nije li on glavnja iz ognja izvučena?’“ (Zaharija 3,1.2)

Jošua, veliki svećenik, prikazuje one koji neprekidno upućuju pokajničke molitve prijestolju milosti, dok Sotona stoji kao njihov neprijatelj koji ih optužuje pred Kristom. Prorok nastavlja: „A Jošua bijaše obučen u prljave haljine dok stajaše pred anđelom Jahvinim. Anđeo se obrati onima koji pred njim stajahu i reče im: ’Skinite s njega te prljave haljine!’ I reče mu: ’Evo, skidam s tebe tvoju krivicu i odijevam te u dragocjenu haljinu!’“ (Zaharija 3,3.4) …

Svadbeno ruho je Kristova pravednost i simbolizira karakter onih koji će biti primljeni kao gosti na Janjetovoj svadbenoj večeri. Oni koji su prestupili Zakon, koji su počinili grijeh, ne mogu naći nikakvu spasonosnu osobinu u Zakonu koji ih osuđuje, ali je Krist ponio grijeh cijeloga svijeta. …

Oni koji prihvate Krista za svojeg Spasitelja, pokoravaju svoj put Njegovoj volji i Njegovom putu. Oni stavljaju svoje grijehe na Njega, primaju Njegovu uračunatu pravednost radujući se u njoj. Oni znaju što znači dobiti nove haljine. … „Tko vjeruje u Sina, ima život vječni.“ (Ivan 3,36) (Youth’s Instructor, 21. listopada 1897.)