Promjena plana

28. 07. 2015.

“Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti.” (2. Timoteju 3,16)

Hvala Bogu koji je bio sa mnom u nakladničkoj službi dvadeset sedam godina. Tijekom mojeg rada organizirane su tri crkve, a dvije zajednice su narasle za više od 450 članova.
Jednog dana sam odlučio otići i kolportirati u sjevernom pograničnom gradu Republike Togo. Čim sam stigao u grad, ušao sam u urede carine i sreo glavnog inspektora. Kad sam mu pokazao naše knjige, izrazio je takvo zanimanje da je kupio knjiga u vrijednosti od 450 eura.
Malo kasnije, vratio sam se k ovom čovjeku i upitao ga uživa li u knjigama koje je kupio. Odgovorio je da su knjige jako dobre. Ohrabren tom izjavom ponudio sam mu knjigu Toward a Better Future (Prema boljoj budućnosti). Obećao je da će je pročitati. Dva tjedna poslije sam se vratio. “Gospodine Ligbezime,” rekao mi je, “sam vas je Gospodin poslao k meni. Knjiga koju ste mi ponudili promijenila je moj program; promijenila mi je planove. Sakupljao sam novac kako bih platio troškove obrednog ulaska u redove slobodnih zidara, ali me ta knjiga uvjerila da bi to bilo pogrešno.” Objasnio je kako mu je dok je čitao, neki unutarnji glas govorio da se ne pridružuje toj skupini. “Knjiga mi je također otkrila subotu”, rekao je, “i otkad čitam Bibliju, nikada nisam pročitao tako jasne retke koji se tiču dana odmora!”
Pozvao sam ga da otpočnemo s organiziranim biblijskim proučavanjem i on je to rado prihvatio. Rekao je da želi bolje razumjeti Bibliju. Istog dana smo počeli proučavati o stvaranju. Zatim sam ga pozvao da dođe u našu crkvu i on se odazvao. Došao je sa suprugom i to je bio prvi dolazak ovog para koji sada pohađa našu crkvu. Samo osam mjeseci nakon što sam ušao u taj grad u sjevernom Togou, ovaj čovjek i njegova žena bili su kršteni. Oni su sretni, aktivni vjernici naše crkve već čitave tri godine.
Uvjeren sam da postoji sila u našim crkvenim publikacijama. Pomoću njih Sveti Duh pronalazi lak pristup srcima i umovima onih koji ih čitaju. Pozivam vas da vjerno koristite silu tiskanih stranica koje osvjetljavaju Božju svetu riječ.
Koame Libgezim, Togo