Promjena vlasti

15. 12. 2022.

“I sedmi anđeo zatrubi… Tada u nebu odjeknuše jaki glasovi: ‘Nad svijetom je pripala kraljevska vlast našemu Gospodinu i njegovu Pomazaniku, i on će vladati u vijeke vjekova.’ Tada dvadeset i četiri Starca, koji pred Bogom sjede na svojim prijestoljima, padoše ničice i pokloniše se Bogu veleći: ‘Zahvaljujemo ti, Gospodine, Bože, Svemogući, koji jesi i koji bijaše, što si uzeo u ruke svoju veliku vlast i počeo kraljevati. Narodi su provodili svoju srdžbu, ali dođe tvoja srdžba i vrijeme kad treba suditi mrtve, dati nagrade tvojim slugama, prorocima i svetima i onima koji se boje tvoga imena, malima i velikima, i uništiti one koji kvare zemlju!’” (Otkrivenje 11,15-18)

Kada sedmi anđeo zatrubi, lanac događaja prikazanih u sedam truba u Otkrivenju dostiže vrhunac i zemaljska povijest brzo se bliži kraju.

U to vrijeme doći će do promjene vlasti. Jedna od ključnih riječi u biblijskom proročanstvu je “vlast”. To se posebno odnosi na 7. poglavlje Knjige proroka Daniela, gdje se pretkazuje da će se u budućnosti vlast đavlu i njegovim sljedbenicima “oduzeti” (redak 26) i predati Kristu (redak 14). “Vlast njegova vlast je vječna i nikada neće proći.” (redak 14)

Vlast je ključna točka biblijskog proročanstva u Knjizi proroka Daniela i Otkrivenju. Usredotočuje se na pitanje tko svime vlada. Prema tome, u čuvenom sveobuhvatnom viđenju iz Daniela 7 (i njegovim paralelama u objema apokaliptičkim knjigama) prikazuje se niz zemaljskih vladara, uključujući Babilon, Perziju, Grčku, Rim i silu koja će govoriti velike stvari o sebi, koja nastoji promijeniti Božji zakon i koja progoni Božji narod tijekom velikog dijela kršćanske povijesti (redak 25).

Međutim, ti zemaljski vladari bili su zapravo samo paravan Sotoni koji je želio upravljati svjetskim događajima iza pozornice. Sam je đavao pokušavao vladati ovim svijetom. Pavao je upućuje na ovu stvarnost kada govori o “upraviteljima tame ovoga svijeta” (Efežanima 6,12 — Šarić) i “gospodaru zračnog kraljevstva” (Efežanima 2,2).

Bog je dopustio silama tame da upravljaju Zemljom prema svojim načelima. A ljudska povijest pokazuje razorne posljedice te vladavine. Konačan sud ne tiče se samo ljudi, već i Boga i Njegove pravde.

Bog pušta tijek povijesti sve dotle dok načela dvaju kraljevstava ne postanu vidljiva nebeskim vojskama. I tada, s odobravanjem anđeoskog mnoštva, Isus će ponovno zauzeti mjesto koje Mu s pravom pripada kao pravom Knezu našeg svijeta.