Prorok iz Galileje

8. 10. 2023.

“Ovo je uistinu prorok koji ima doći na svijet.” (Ivan 6,14)

Mnogi obrazovani i utjecajni ljudi dolazili su slušati proroka iz Galileje. Neki među njima radoznalo su i sa zanimanjem promatrali mnoštvo koje se okupilo oko Krista dok je propovijedao kraj jezera. U tom velikom mnoštvu bili su zastupljeni svi društveni slojevi. Bilo je nevoljnih, nepismenih, odrpanih prosjaka, razbojnika kojima se pečat krivnje zapažao na licu, unakaženih, raspuštenica, trgovaca i besposličara, uglednih i prezrenih, bogatih i siromašnih; i svi su se tiskali oko Krista, borili se za mjesto u Njegovoj blizini želeći Ga vidjeti i čuti. Promatrajući neobični skup, ti su se obrazovani ljudi pitali: Zar se Božje kraljevstvo doista sastoji od ljudi sličnih ovima? I ponovno im je Spasitelj odgovorio usporedbom: “Kraljevstvo je nebesko slično kvascu koji uzme žena te ga promiješa sa tri mjere brašna dok sve ne ukvasa.” (Matej 13,33)

Među Židovima kvasac se katkad upotrebljavao kao simbol grijeha. U vrijeme Pashe narodu je bilo zapovjeđeno da ukloni svaki kvasac iz svojih kuća, kao što mu je bilo rečeno i da ukloni svaki grijeh iz svojeg srca. “Čuvajte se farizejskog kvasca, to jest licemjerja!” (Luka 12,1) I apostol Pavao govori o kvascu “zloće i pokvarenosti” (1. Korinćanima 5,8). Međutim, u ovoj Spasiteljevoj usporedbi kvasac se pojavljuje kao simbol nebeskog kraljevstva. Njime je oslikana oživljavajuća, preobražavajuća sila Božje dobrote.

Nitko nije tako pokvaren, nitko nije tako duboko pao da bi se našao izvan domašaja te sile. Svima koji se žele pokoriti Duhu Svetome bit će usađeno novo načelo života; izgubljeni božanski lik mora se obnoviti u ljudskom rodu.

Međutim, čovjek se ne može preobraziti služeći se svojom voljom. U njemu nema nikakve snage kojom bi se ta promjena mogla izvesti. Kvasac — nešto potpuno izvan njega — mora se staviti u brašno da bi se željena promjena mogla izvršiti. Zato grešnik mora prihvatiti Božje milosrđe da bi se pripremio za kraljevstvo slave. Sva kultura i sva naobrazba koju svijet može dati doživjet će neuspjeh u pokušaju da poniženo dijete grijeha pretvori u dijete Neba. Obnoviteljska snaga mora doći od Boga. Promjena se može obaviti jedino silom Duha Svetoga. (Isusove usporedbe, str. 56,57)

Za razmišljanje: Kako je kvasac Božje milosti promijenio moje misli i ponašanje?