Jutarnji stih

Proučavajmo Sveto pismo

““Uistinu, sve što je nekoć napisano, napisano je nama za pouku, da strpljivošću i utjehom, koje daje Pismo, trajno imamo nadu.”“ (Rimljanima 15,4)

Ova sveta Knjiga izdržala je napade Sotone, koji se ujedinio sa zlim ljudima da sve što je božanske naravi obavije oblacima i tamom. Ali Gospodin je sačuvao ovu svetu Knjigu svojom čudotvornom silom u njezinom sadašnjem obliku — nacrt ili vodič ljudskoj obitelji koji im pokazuje put prema Nebu. … Ta Riječ … je vodič i jamstvo stanovnicima palog svijeta pa ako je proučava i poštuje njezine upute, nijedna duša ne mora se izgubiti na putu. (The Testimony of Jesus, 11,13)
Nikada prije nije bilo tako važno da Kristovi sljedbenici proučavaju Bibliju kao što je to danas. Zavodnički utjecaji okružuju nas sa svih strana i zato je vrlo važno da se posavjetujemo s Isusom, svojim najboljim Prijateljem. … David izjavljuje: ““U srce pohranih riječ tvoju, da protiv tebe ne sagriješim.”“ (Psalam 119,11) Koliki su navedeni na grijeh zato što nisu u proučavanju Božje riječi s molitvom shvatili svu grešnost grijeha i saznali kako mu se odlučno mogu oduprijeti. Kad je na njih navalila kušnja, zatečeni su bez zaštite jer nisu poznavali neprijateljeve zamke. Živimo u opasnim vremenima, i dok se budemo približavali kraju povijesti Zemlje, neće biti sigurnosti za one koji ne budu upoznati s Božjom riječju. … Sve što bi moglo biti izrešetano, bit će izrešetano. … Božja djeca su stigla do najpresudnijeg dijela svojeg hodočašća, zato što se neprijateljeve mreže i zamke nalaze na sve strane. A ipak, pod Gospodnjim vodstvom, s onim što je jasno otkriveno u Njegovoj Riječi, možemo sigurno koračati ne spotičući se. … Sa stranica Svetoga pisma obraća nam se glas s Neba. (YI, 18. svibnja 1893.)
Poslušnost Božjoj riječi naša je jedina sigurnost nasuprot zala koja odvlače svijet u propast. (CG 556)


Komentiraj