Prva usporedba: Budite spremni za Kristov dolazak

14. 08. 2022.

“Dakle: bdijte, jer ne znate u koji dan dolazi vaš Gospodin! Ovo zapamtite: kad bi domaćin znao u koju će noćnu stražu doći lopov, bdio bi i ne bi dopustio da mu prokopa kuću! Zato i vi budite pripravni, jer će Sin Čovječji doći u čas kad se ne nadate.” (Matej 24,42-44)

U Evanđelju po Mateju 24,37-41 naglašava se apsolutna sigurnost i neočekivanost Isusovog drugog dolaska. Ni Božji narod ni zli ne mogu predvidjeti točno vrijeme kada će se ovaj događaj odigrati. Obje su skupine do određene mjere iznenađene izborom trenutka, ali istinski vjernici imaju višu razinu svijesti zahvaljujući Isusovom savjetu u vezi sa znakovima.

U 42. retku dolazi do glavne promjene u propovijedi o drugom dolasku u 24. i 25. poglavlju Evanđelja po Mateju. Ovdje nalazimo praktičan ishod poučavanja u Mateju 24,1-41. Ako nitko ne zna vrijeme dolaska osim Oca (redak 36), onda kršćani trebaju bdjeti jer nemaju točnu spoznaju o tome u koji će se dan i čas vratiti njihov Gospodin.

Zatim, u 43. retku Isus iznosi prvu od pet kratkih usporedbi pokazujući ljudima kako trebaju živjeti u svjetlu Njegovog dolaska. U ovoj usporedbi trebaju biti budni kao domaćin koji očekuje lopova. Ova kratka usporedba poziva na stalnu budnost i spremnost za Gospodnji dolazak “jer će Sin Čovječji doći u čas kad se ne nadate” (redak 44). Poučeni prošlošću, vrijeme kada se najmanje očekuje da će Krist doći uvijek je danas.

William Barclay ovo povezuje s legendom o tri đavola šegrta koji su se na Zemlju dolazili školovati. Svaki je iznio Sotoni svoj plan o uništenju ljudskog roda. Prvi je predložio da kaže ljudima da nema Boga. Sotona je odgovorio da to mnoge ne bi prevarilo budući da većina ljudi čvrsto vjeruje u suprotno. Drugi je rekao da će objaviti da nema pakla. Sotona je odbacio i ovaj prijedlog budući da većina ljudi zna da će grešnici pošteno primiti što su zaslužili. Treći je rekao: “Reći ću ljudima da nema nikakvog razloga za žurbu.” “Idi”, rekao je Sotona, “i ti ćeš uništiti tisuće ljudi.”

Najopasnija je zabluda da će vrijeme bezgranično teći. Sutra je opasna riječ. Upravo nas na ovaj stav Krist upozorava u prvoj od pet usporedbi o budnosti i spremnosti.

Oče, izgleda kao da će vrijeme zauvijek teći. Pomozi mi da nikad ne zaboravim da Tvoja sigurna Riječ kaže da neće biti tako. Pomozi mi da to obećanje jasno sačuvam u svojem srcu i umu.

 

Preporučujemo: