Prvenac umrlih

10. 08. 2023.

“Svaki u svom redu: prvenac Krist, potom, u vrijeme njegova dolaska, Kristovi pripadnici.” (1. Korinćanima 15,23)

U ljeto 1844. godine, nekako sredinom između vremena kad se prvi put pomislilo da će se navršiti 2300 dana i jeseni iste godine na koju je to vrijeme kasnije produženo, vijest je objavljena riječima Svetoga pisma: “Zaručnik dolazi!”

Ovaj pokret izazvalo je otkriće da je Artakserksov ukaz o obnovi Jeruzalema, koji je bio polazna točka razdoblja od 2300 dana, stupio na snagu ujesen 457. godine prije Krista, a ne početkom te godine kako se ranije mislilo. Ako računamo od jeseni 457. godine prije Krista, 2300 godina završava ujesen 1844. godine. …

Klanje pashalnog janjeta bilo je predslika Kristove smrti. Pavao kaže: “Jer je žrtvovano naše pashalno janje — Krist.” (1. Korinćanima 5,7) Snop prvih plodova žetve koji se u vrijeme Pashe prikazivao pred Gospodinom bio je predslika Kristova uskrsnuća. Govoreći o uskrsnuću i Gospodina i cijelog Njegovog naroda, Pavao kaže: “Prvenac Krist, potom, u vrijeme Njegova dolaska, Kristovi sljedbenici.” (1. Korinćanima 15,23) Kao što je žrtva prikaznica bila prvo požnjeveno zrelo žito, tako je i Krist prvi plod one besmrtne žetve spašenih, koja će u vrijeme budućeg uskrsnuća biti sabrana u Božje žitnice.

Ove predslike ispunile su se ne samo u odnosu na događaj, već i u odnosu na vrijeme. Četrnaestog dana prvoga židovskog mjeseca, onog dana i mjeseca na koji se tijekom petnaest dugih stoljeća klalo pashalno janje, Krist je, jedući pashu sa svojim učenicima, ustanovio svetkovinu koja je trebala biti uspomena na Njegovu smrt kao “Jaganjca Božjeg koji uzima grijeh svijeta” (Ivan 1,29). Te su ga noći zlikovačke ruke uhvatile da bi Ga razapele i ubile. I kao ispunjenje onoga što je predstavljala žrtva prikaznica (obrtani snop), naš je Spasitelj trećeg dana uskrsnuo iz mrtvih i postao “prvenac umrlih”. (Velika borba, str. 343, 344)

Za razmišljanje: Kada proučavam proročanstva, što mogu učiniti da u svojoj iskrenosti ne pogriješim, kao što su to učinili adventistički pioniri koji su pogrešno vjerovali da će se Isus vratiti 22. listopada 1844?