Prvi Adventistički habilitirani doktor znanosti hrvatskih korijena

Adventpress 1. 12. 2023.

Igor Lorencin već osam godina predaje novozavjetne predmete na najstarijem europskom Adventističkom sveučilištu Friedensau u Njemačkoj. Ali za sveučilišno profesorsko zvanje u Njemačkoj, osoba uz doktorat treba doseći i sljedeći takozvani habilitacijski stupanj, čime se potvrđuju kompetencije u nastavi. Posljednjih godina je Igor Lorencin uz nastavu u Friedensau radio na svojem habilitacijskom znanstvenom radu “Iščekivanje skorog Kristovog dolaska i ritualiziranje nade u ranom kršćanstvu”.

Za svoje habilitiranje izabrao je jedno od najstarijih protestantskih sveučilišta u Europi, Debrecen Reformed Theological University, osnovanog u doba Reformacije daleke 1538. godine. Rad je uspješno obranio pred vijećem sveučilišnih profesora, održavši jedno znanstveno i jedno nastavno predavanje, na engleskom i na njemačkom jeziku.

Na dan 24. studenoga 2023., na završnoj svečanosti sveučilišta u Debrecenu, dodijeljena mu je diploma habilitiranog doktora znanosti. Čestitamo dr. habil. Igoru Lorencinu i želimo mu napredak u profesorskom zvanju uz obilje Božjih blagoslova i vodstvo!

Miroslav Lorencin