Prvi i drugi dolazak

25. 12. 2011.

“Jednako će se i Krist, što je prinesen samo jedanput da uzme grijehe sviju, drugi put pokazati, bez odnosa prema grijehu, onima koji ga iščekuju da im dadne potpuno spasenje.” (Hebrejima 9,28)

Tijekom prvog Kristovog dolaska nebeske anđele je bilo teško spriječiti da ne izliju svoju hvalu kojom su slavili milost rođenja Božjeg Sina. To rođenje, za koje su tako malo bili pripremljeni na Zemlji, proslavljeno je na nebeskom dvoru uz veličanje i zahvaljivanje u korist čovjeka.

Dok su pastiri čuvali svoja stada noću na betlehemskim brežuljcima, “Najedanput im pristupi anđeo Gospodnji, i sjaj ih Gospodnji obasja.” (Luka 2,9)

Vođe u Izraelu su izjavljivali kako razumiju proročanstva, međutim imali su lažne zamisli o načinu Kristovog dolaska. Sotona ih je prevario i svu slavu Njegovog drugog dolaska primijenili su na Njegovo prvo pojavljivanje. Sve predivne događaje koji se tiču Njegovog drugog dolaska oni su tražili prigodom Njegovog prvog dolaska. Zato Ga, kada je došao, nisu bili spremni prihvatiti.

Između prvog i drugog Kristovog dolaska primijetit će se predivna razlika. Nijedan ljudski jezik ne može opisati prizor dolaska Sina Čovječjega na nebeskim oblacima. On će doći u svoj svojoj slavi, u Očevoj slavi i slavi svetih anđela. Doći će odjeven u haljinu od svjetlosti koju nosi od vječnosti. Pratit će Ga anđeli. Deset puta deset tisuća pratit će Ga na Njegovom putu. Začut će se zvuk trube koji će pozvati usnule mrtve da ustanu iz groba. Kristov glas prodrijet će u grobove i u uši mrtvih i tada će “svi koji počivaju u grobovima izići iz njih”. (Ivan 5,29)

Mi se sada nalazimo usred pogibli posljednjih dana. Prizori sukoba se žurno redaju, i najvažniji od svih dana je pred nama. Jesmo li spremni za taj događaj? Svako će djelo, malo ili veliko, biti ispitano na sudu. Ono što se na zemlji smatralo nevažnim bit će prikazano u svojem pravom obliku. Dva novčića udovice bit će priznata. Ponuđena čaša hladne vode, posjet zatvoreniku, nahranjeni gladni — sve će to donijeti svoju nagradu.

Uskoro će glava zmije biti puna rana i zgažena. Slavni spomen Božje prekrasne slave uskoro će biti vraćen na njegovo pravo mjesto. Tada će biti obnovljen izgubljeni raj. Božji plan otkupljenja čovjeka biti će potpun. Sin Čovječji dat će pravednicima krunu vječnog života, i oni će mu služiti “dan i noć u njegovu hramu. A onaj koji sjedi na prijestolju spustit će se na njih da boravi s njima”. (Otkrivenje 7,15) (Review and Herald, 5. rujna 1899.)

Leave a Comment