Prvi rodovi križa

20. 10. 2022.

“Kad stotnik i oni koji su s njim čuvali Isusa vidješe potres i ostale događaje, vrlo se prestrašiše te rekoše: ‘Uistinu, ovaj bijaše Sin Božji!’” (Matej 27,54)

“Vrlo se prestrašiše.” Ova izjava nesumnjivo ima umanjeno značenje. Možemo samo zamisliti rimskog stotnika i njegove vojnike kako drhte pred natprirodnom tamom, snažnim potresom i smrću koja je nastupila uz pobjedonosni poklič ovog neobičnog Zarobljenika kojega su čuvali.

Osvrnimo se pobliže na stotnika. On je bez sumnje bio snažan čovjek. Samo je takva osoba mogla podnijeti tešku dužnost umirivanja naprasitog naroda u Palestini. Židovi nisu bili ni od kakve koristi Rimljanima i svoj su prijezir otvoreno pokazivali manjim ili većim pobunama. Rimljani su uzvraćali na sličan način. Na nasilje su odgovarali nasiljem. Stotnik koji se nalazio u podnožju križa gotovo je sigurno sudjelovao u mnogim raspećima i gledao kako ljudi umiru najstrašnijom smrću. To je sve bio dio njegovog posla.

Međutim, zapazio je da je s ovim Čovjekom i ovom smrću nešto drugačije. Zato je taj stotnik, koji je samo nekoliko minuta prije možda sudjelovao u okrutnim porugama, sada u trenutku Isusove smrti priznao: “Uistinu, ovaj bijaše Sin Božji!” Čak je i ovom poganskom časniku i nekim njegovim vojnicima bilo jasno da u Isusovoj smrti, kao i u pojavama koje su je pratile, postoji nešto što pokazuje da On nije obično ljudsko biće.

U priznanju stotnika nalazimo početak ispunjenja proročanstva koje je Isus izrekao prije: “A ja, kad budem podignut sa zemlje, sve ću ljude privući k sebi.” (Ivan 12,32) Isus je pretkazao privlačnu silu križa. Sada prve rodove Kristovog križa zapažamo u stotniku.

Ne trebamo previdjeti njegovu izjavu da je Isus Božji Sin. To je također objavio Bog prigodom Njegovog krštenja. Bio je to i Petrov prodorni uvid u narav Mesije na putu u Cezareju Filipovu. I sada slušamo tu istinu iz usta poganina. Time je zaokružen zemaljski izvještaj o Onome koji je bio “Bog s nama”.

Krist naš Spasitelj ima silu da spasi zahvaljujući svojoj božanskoj naravi. A Njegov križ i dalje privlači ljude k Njemu.

 

Preporučujemo: