Prvina onih koji spavaju

3. 03. 2023.

“Neka bude hvaljen Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji nas po svome velikom milosrđu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih ponovo rodi za živu nadu.” (1. Petrova 1,3)

Kad se glas moćnog anđela čuo kraj Kristovog groba kako govori: “Tvoj Otac te zove!”, Spasitelj je izišao iz groba životom koji se nalazio u Njemu samome. Sad je dokazana istinitost Njegovih riječi: “Ja dajem život svoj, da ga opet uzmem. … Imam vlast dati ga, imam vlast opet ga uzeti.” Sad se ispunilo proročanstvo koje je izrekao svećenicima i poglavarima: “Razvalite ovaj hram, i u tri dana opet ću ga podići!” (Ivan 10,17.18; 2,19)

Nad otvorenom Josipovom grobnicom Krist je pobjedonosno obznanio: “Ja sam uskrsnuće i život.” Ove riječi moglo je izgovoriti samo Božanstvo. Sva stvorena bića žive Božjom voljom i silom. Ona su ovisni primatelji života od Boga. Od najuzvišenijeg serafina do najskromnijeg živog bića, svi stalno primaju silu s Izvora života. Samo Onaj koji je jedno s Bogom može reći za život: “Imam vlast dati ga, imam vlast opet ga uzeti.” U svojoj božanskoj prirodi Krist je posjedovao silu da slomi okove smrti. Krist je ustao iz mrtvih kao prvina onih koji spavaju. Na Njega je upućivao obrtani snop i Njegovo se uskrsnuće zbilo baš onog dana kad je pred Gospodina trebalo prinijeti obrtani snop. Više od tisuću godina vršio se ovaj simboličan obred. S njiva su prikupljani prvi klasovi zrelog žita i kad je narod odlazio u Jeruzalem na Pashu, snop prvina obrtao se kao zahvalna žrtva pred Gospodinom. Sve dok ovo nije bilo izvršeno, srp nije počinjao žeti i žito se skupljati u snopove. Snop posvećen Bogu predstavljao je žetvu. … Njegovo je uskrsnuće slika i zalog uskrsnuća svih pravednika koji su umrli. …

Kad je ustao, Krist je iz groba izveo mnoge zarobljenike. Potres prilikom Njegove smrti otvorio je njihove grobove i kad je On ustao, i oni su izišli s Njim. To su bili Božji suradnici koji su i po cijenu svoga života svjedočili za istinu. Sad su trebali biti svjedoci za Onoga koji ih je podignuo iz mrtvih. (Isusov život, str. 649,650)

Za razmišljanje: Isus nudi tjelesno uskrsnuće onima koji umiru u Njemu, a jesam li ja doživio duhovno uskrsnuće koje je također došao podariti?

 

Preporučujemo: