"Prvina"" pobjede nad smrću

6. 10. 2016.

“A grobovi otvoriše, te uskrsnuše mnoga tjelesa pravednika što bijahu umrli. Iziđoše iz grobova poslije Isusova uskrsnuća, dođoše u Sveti grad i pokazaše se mnogima.” (Matej 27,52.53)
Isus je tijekom svoje službe vraćao mrtve u život. On je oživio sina udovice iz Naina, Jairovu kćer i Lazara. Ali oni svejedno nisu bili zaogrnuti besmrtnošću. Nakon što su vraćeni u život, i dalje su bili podložni smrti i raspadanju. Međutim, oni koji su izišli iz grobova prigodom Kristovog uskrsnuća, ustali su u vječni život. Bilo je to mnoštvo zarobljenika koji su s Njim uzašli kao trofeji Njegove pobjede nad grobom i smrću. … Oni su otišli u grad i javili se mnogima objavljujući: “Krist je ustao iz mrtvih, i mi smo ustali s Njim.” Neke je preplašio taj prizor. Ti ljudi su nosili najjasniji dokaz ne samo o svojem uskrsnuću, već i o uskrsnuću raspetog Otkupitelja. Nakon uskrsnuća Krist se nije pokazao nikome osim svojim sljedbenicima, ali svjedočenja o Njegovom uskrsnuću nije nedostajalo. Ona su dolazila iz različitih izvora, uključujući i pet stotina onih koji su se okupili u Galileji da bi vidjeli uskrslog Gospodina. To svjedočenje nije se moglo ušutkati. Svete činjenice o Kristovom uskrsnuću ovjekovječene su. Oni koji su ustali iz mrtvih, pokazani su kao trofeji pred čitavim svemirom — kao primjer uskrsnuća svih onih koji prihvate Isusa Krista i povjeruju u Njega kao u svojega osobnog Spasitelja. Oni su bili simbol konačnog uskrsnuća pravednih. Ista sila koja je podigla Krista iz mrtvih, podići će i Njegovu Crkvu — Njegovu Zaručnicu — i proslavit će je zajedno s Kristom, više od svih poglavarstava i sila i svakog imena koje postoji ne samo na ovom svijetu, nego i na nebesima (vidi Efežanima 1,21). … Krist je bio prvenac među onima koji su zaspali (vidi 1. Korinćanima 15,20). Sam taj prizor, Kristovo uskrsnuće, Židovi su simbolički proslavljali na jednom od svojih svetih blagdana. Nakon što bi obrali prvi rod, dolazili su u hram gdje su održavali blagdan zahvalnosti. Prvi rod požnjevenog žita ceremonijalno je posvećivan Gospodinu. … Kada je Krist uzašao blagoslivljajući svoje učenike, vojska anđela okružila Ga je kao oblak. Krist je sa sobom poveo mnoštvo zarobljenika kao svoj trofej. On će sam prinijeti Ocu prvinu onih koji su zaspali, da bi (ih) prikazao Bogu kao zalog svoje pobjede nad smrću i grobom. (Manuscript 115, 1897.)