Psalam 105

19. 08. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 105”.

1 Hvalite Gospoda, zazivajte ime njegovo! Obznanite među pucima djela njegova! 2 Pjevajte mu, slavite ga, sva njegova kazujte čudesa! 3 Dičite se svetim imenom njegovim! Nek se raduje srce onih koji traže Gospoda! 4 Tražite Gospoda i snagu njegovu, tražite svagda lice njegovo! 5 Spomenite se čudesa njegovih što ih učini, njegovih čuda i sudova usta njegovih. 6 Vi, potomstvo Abrahama, sluge njegova, sinovi Jakovljevi, izabranici njegovi. 7 On je Gospod, Bog naš, po svoj su zemlji sudovi njegovi. 8 Spominje se dovijeka saveza svojega, riječi što je zapovjedi tisući naraštaja; 9 saveza koji sklopi s Abrahamom, i prisege svoje Izaku. 10 I postavi je Jakovu za propis, Izraelu kao vječni savez, 11 govoreći: »Tebi ću dati zemlju kanaansku kao dio u baštinu vašu.« 12 Kad ih još bijaše malo na broj, vrlo malo, i bijahu pridošlice u njoj, 13 i iđahu od naroda do naroda, od jednoga kraljevstva k drugomu puku. 14 Ne dopusti nikomu da ih tlači, i kraljeve prekori zbog njih: 15 »Ne dirajte u moje pomazanike, i prorocima mojim ne činite zla!« 16 I pozva glad na zemlju, svu zalihu kruha uništi. 17 Posla pred njima čovjeka: Josipa, prodana za roba. 18 Sputaše verigama noge njegove, željezom mu okovaše dušu, 19 do vremena kad se ispuni riječ njegova: prokuša ga riječ Gospodnja. 20 Kralj posla, i odriješi ga; vladar puka, i oslobodi ga. 21 Postavi ga za gospodara doma svojega i upravitelja nad svim imetkom njegovim, 22 da vlada glavarima njegovim po svojoj volji i starješine njegove mudrosti uči. 23 I dođe Izrael u Egipat, i nastani se Jakov u zemlji Hamovoj. 24 I umnoži silno puk svoj, i učini ga jačim od protivnika njegovih. 25 Okrenu im srce da zamrze njegov puk, da lukavo postupaju sa slugama njegovim. 26 Posla Mojsija, slugu svojega, i Arona, kojega izabra. 27 Činili su među njima znake njegove, i čuda u zemlji Hamovoj. 28 Posla tminu, i smrknu se, i ne pobuniše se protiv riječi njegove. 29 Vode njihove prometnu u krv i pomori ribu njihovu. 30 Provrvje im zemlja žabama, prodriješe i u ložnice kraljeva njihovih. 31 On reče, i dođe roj muha, i komarci u sve krajeve njihove. 32 Za kišu dade im grȁd, i plameni oganj na zemlju njihovu. 33 I udari im lozu i smokve njihove, i polomi stabla u kraju njihovu. 34 On reče, i dođoše skakavci, i gusjenice, i to bezbrojne. 35 I proždriješe im sve bilje u zemlji, i proždriješe plod zemlje njihove. 36 Pobi im i sve prvorođeno u zemlji, prvinu sve muškosti njihove. 37 I izvede ih sa srebrom i zlatom, i ne bijaše bolesna među plemenima njihovim. 38 Obradova se Egipat izlasku njihovu, jer ih spopade strah od njih. 39 Razastrije oblak kao pokrivalo, i oganj, da noću sja. 40 Puk zaiska, i on dovede prepelice, i nasiti ih kruhom nebeskim. 41 Otvori stijenu, i provrješe vode, potekoše po suhu ko rijeka. 42 Jer se spomenu svoje svete riječi dane Abrahamu, sluzi svojemu.43 I izvede puk svoj u radosti, u klicanju izvede izabranike svoje. 44 I dade im zemlje poganske, i trud narodā baštiniše; 45 da čuvaju njegove odredbe i drže zakone njegove. Slava Gospodu!