Psalam 106

20. 08. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 106”.

1 Slava Gospodu! Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer milosrđe njegovo traje dovijeka! 2 Tko će iskazati silna djela Gospodnja, tko li razglasiti svu hvalu njegovu? 3 Blaženi su oni koji se drže pravde i onaj koji čini pravednost u svako doba! 4 Spomeni me se, Gospode, po dobroti koju iskazuješ puku svojemu, pohodi me svojim spasenjem: 5 da bih vidio dobro izabranika tvojih, da bih se radovao radosti naroda tvojega, da bih se dičio baštinom tvojom. 6 Zgriješili smo, zajedno s ocima našim, činili nepravdu, postupali zlo. 7 Oci naši u Egiptu ne razumješe čudesa tvoja; ne spomenuše se obilja milosrđa tvojih, već se pobuniše na moru — na moru Crvenome. 8 Ipak ih on spasi poradi imena svojega, da očituje silu svoju. 9 I zaprijeti Crvenome moru, i ono se isuši; i provede ih kroz dubine kao kroz pustinju. 10 I spasi ih iz ruke mrzitelja, i otkupi ih iz ruke neprijatelja. 11 I prekriše vode protivnike njihove, nijednoga od njih ne ostade. 12 Tada povjerovaše riječima njegovim i zapjevaše mu hvalu. 13 Al’ brzo zaboraviše djela njegova, nisu čekali na savjet njegov, 14 te se pohlepi odaše u pustinji i iskušaše Boga u pustari.15 I dade im što su tražili, ali posla neishranjenost na dušu njihovu. 16 I pozavidješe Mojsiju u taboru, i Aronu, svecu Gospodnjemu. 17 Zemlja se rastvori i proguta Datana, i pokri skupinu Abiramovu. 18 I oganj sažeže skupinu njihovu, plamen spali opake. 19 Načiniše tele na Horebu i klanjahu se liku odlivenu. 20 I zamijeniše Slavu svoju obličjem vola koji travu ždere. 21 Zaboraviše Boga, spasitelja svojega, koji učini velike stvari u Egiptu, 22 čudesa u zemlji Hamovoj i strahote na Crvenome moru. 23 Stog’ naumi da ih zatre, da Mojsije, izabranik njegov, ne stade preda nj na branik te odvrati srdžbu njegovu da ih ne uništi. 24 I prezreše zemlju priželjkivanu, nisu vjerovali riječi njegovoj; 25 nego su mrmljali u svojim šatorima, nisu slušali glasa Gospodnjega. 26 Tad podiže na njih ruku svoju da ih obori u pustinji 27 i da razbaca potomstvo njihovo među narode, i da ih rasije po zemljama. 28 I prionuše uz Baal-Peora, i jedoše žrtve prinesene mrtvima. 29 I razjariše ga svojim nedjelima te svali pošast na njih. 30 Tad usta Pinhas i sud izvrši, i pošast prestade. 31 I to mu se uračuna u pravednost, od koljena do koljena, dovijeka. 32 Razljutiše ga i kod meripskih voda te Mojsija snađe zlo zbog njih; 33 jer ogorčiše duh njegov te nepromišljeno prozbori usnama svojim. 34 Ne istrijebiše puke za koje im Gospod reče, 35 nego se izmiješaše s poganima i naučiše se djelima njihovim. 36 I služili su kumirima njihovim, a oni im postadoše zamkom. 37 Žrtvovali su i svoje sinove, i kćeri svoje zlodusima, 38 i prolijevali krv nedužnu, krv svojih sinova i kćeri svojih, koje žrtvovahu kumirima kanaanskim; i zemlja bijaše krvlju okaljana. 39 Tako se onečistiše djelima svojim, odaše se bludu svojim nedjelima. 40 Tad Gospod planu gnjevom na puk svoj i zgadi mu se njegova baština. 41 I predade ih u ruku poganima te vladahu njima oni što ih mrze. 42 Pritisnuše ih i neprijatelji njihovi te bijahu pokoreni rukom njihovom. 43 Mnogo ih je puta izbavljao, ali ga oni ogorčiše naumom svojim te bijahu poniženi za bezakonje svoje. 44 Ipak pogleda na nevolju njihovu kad ču njihov vapaj. 45 I spomenu se saveza svog s njima, i sažali se po velikom milosrđu svojemu. 46 I dade im da nađu smilovanje pred svima koji ih zarobiše. 47 Spasi nas, Gospode,Bože naš, i saberi nas iz narodā; da hvalimo tvoje sveto ime, da slavimo u hvali tvojoj! 48 Blagoslovljen Gospod, Bog Izraelov, odvijeka i dovijeka! I sav puk neka rekne: »Amen!« Slava Gospodu!