Psalam 107

21. 08. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 107”.

1 Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer milosrđe njegovo traje dovijeka! 2 Nek tako reknu oni koje otkupi Gospod, koje otkupi iz ruke protivnika, 3 i sabere ih iz zemalja, s istoka i sa zapada, sa sjevera i s juga. 4 Lutahu pustinjom, putem pustim, ne nađoše grada za nastan. 5 Gladni i žedni bijahu, duša je njihova klonula u njima. 6 Tad zavapiše Gospodu u tjeskobi svojoj, od nevolja ih njihovih izbavi 7 i dovede ih na pravi put da idu u grad za nastan. 8 Neka hvale Gospoda za milosrđe njegovo i za čudesa njegova sinovima ljudskim! 9 Jer nasiti dušu čeznutljivu i napuni dobrom dušu izgladnjelu. 10 Sjedili su u tmini i u sjeni smrti, zarobljenici bijede i željeza, 11 jer su prkosili riječima Božjim i prezirali savjet Svevišnjega. 12 Stoga im srce pokori tegobom: posrtahu, a nikog da pomogne. 13 Tad povikaše Gospodu u tjeskobi svojoj i od nevolja ih njihovih spasi. 14 Izvede ih iz tmine i sjene smrti, i raskinu sveze njihove. 15 Neka hvale Gospoda za milosrđe njegovo i za čudesa njegova sinovima ljudskim! 16 Jer razbi vrata mjedena, i zasune polomi željezne. 17 Lȕde, zbog prijestupničkog puta svojega i zbog bezakonja svojih, ispaštahu. 18 Svako se jelo gadilo duši njihovoj te do dveri smrti dopriješe. 19 Tad povikaše Gospodu u tjeskobi svojoj, i od nevolja ih njihovih spasi. 20 Riječ svoju posla, i iscijeli ih, i izbavi ih iz pogibli njihovih. 21 Neka hvale Gospoda za milosrđe njegovo i za čudesa njegova sinovima ljudskim! 22 I nek prinose žrtve zahvalnice, i kazuju s klicanjem djela njegova. 23 Oni koji brodovima silaze na more, koji posao obavljaju na velikim vodama, 24 oni su vidjeli djela Gospodnja, i čudesa njegova na moru dubokome. 25 Jer on reče, i podiže olujni vjetar, i digoše se vali njegovi. 26 Dizali se do neba, spuštali do bezdana; duša im se topila u nevolji. 27 Teturali su i posrtali kao pijani, i sva im je mudrost nestala. 28 Tad zavapiše Gospodu u tjeskobi svojoj, i iz nevolja ih njihovih izvede. 29 Prometnu oluju u utihu, te valovi njeni umuknuše. 30 I obradovaše se kad utihnuše te ih povede u željenu luku. 31 Neka hvale Gospoda za milosrđe njegovo i za čudesa njegova sinovima ljudskim! 32 Neka ga uzvisuju i u pučkome zboru, i na skupu starješina neka ga hvale! 33 On pretvori rijeke u pustinju, a izvore voda u žednu zemlju; 34 zemlju plodnu u slanište, zbog zloće onih koji se nastaniše u njoj. 35 On pretvori pustinju u jezero vodeno, a suhu zemlju u izvore voda. 36 I onamo nastani gladne da zasnuju grad za nastan; 37 i zasiju polja, i posade vinograde, i saberu obilnu ljetinu. 38 I blagoslovi ih te se namnožiše silno, i ne dade da im se stoka smanji. 39 Ali se smanjiše i poguriše od prisile, nevolje i žalosti. 40 Izli prijezir na knezove i pusti ih da lutaju pustinjom i bespućem. 41 Al’ podiže iz nevolje potrebita, i rodove mu umnoži ko stado. 42 Čestiti će gledati i radovati se, a sve će bezakonje zatvoriti usta svoja. 43 I tko je mudar, neka pazi na ovo; i razumjet će takvi milosrđe Gospodnje.