Psalam 114

28. 08. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 114”.

1 Kad Izrael izađe iz Egipta, dom Jakovljev iz puka tuđa jezika, 2 Juda posta svetište njegovo, Izrael vladarstvo njegovo. 3 More vidje i uzmače, Jordan nazad okrenu. 4 Gore poskakivahu kao ovnovi, brežuljci kao jaganjci. 5 Što ti je, more, te uzmičeš? Jordane, zašto nazad okrećeš? 6 Gore, što poskakujete kao ovnovi, i vi, brežuljci, kao jaganjci? 7 Dršći, zemljo, pred licem Gospodara, pred licem Boga Jakovljeva, 8 koji pretvori stijenu u jezero vodeno, kremen u izvor vode!