Psalam 119

2. 09. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 119”.

1 Blaženi su oni koji su neporočni na putu, koji hode po Zakonu Gospodnjemu. 2 Blaženi su oni koji čuvaju svjedočanstva njegova, koji svim srcem njega traže. 3 I ne čine bezakonje, već njegovim hode putovima. 4 Ti si nam zapovjedio da odredbe tvoje držimo brižno. 5 O, kad bi putovi moji bili upravljeni da držim propise tvoje! 6 Tada se neću postidjeti, kad budem gledao na sve zapovijedi tvoje. 7 Hvalit ću te u čestitosti srca kad naučim sudove pravednosti tvoje. 8 Tvoje ću držati propise: nemoj me ostaviti sasma! 9 Kako će mladić čistiti put svoj? Držeći riječ tvoju. 10 Svim srcem svojim tebe sam tražio: ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih! 11 U srce sam svoje tvoju pohranio riječ, da protiv tebe ne sagriješim. 12 Blagoslovljen ti si, Gospode; nauči me svojim propisima! 13 Usnama svojim navijestih sve sudove usta tvojih. 14 Putu svjedočanstava tvojih radujem se više no svemu bogatstvu. 15 Razmišljat ću o tvojim odredbama i razmatrati putove tvoje. 16 Uživat ću u tvojim pravilima, riječ tvoju zaboravit’ neću. 17 Postupaj dobrostivo sa slugom svojim, da bih živio i tvoju držao riječ. 18 Otvori mi oči, da bih vidio čudesa iz Zakona tvojega. 19 Ja sam došljak na zemlji: ne skrivaj od mene zapovijedi svojih! 20 Duša mi se slama od čežnje za sudovima tvojim u svako doba. 21 Ukorio si oholice; prokleti bili koji zastraniše od zapovijedi tvojih! 22 Odvrati od mene porugu i prijezir, jer tvoja sam čuvao svjedočanstva. 23 Makar i glavari zasjedali i govorili protiv mene, sluga tvoj razmišlja o propisima tvojim. 24 Jer svjedočanstva tvoja moja su naslada i savjetnici moji. 25 Duša moja prianja za prašinu: po svojoj me riječi oživi! 26 Kazivao sam putove svoje, i ti me usliša: pouči me svojim propisima! 27 Daj mi da razumijem put tvojih odredaba, i razmišljat ću o čudesima tvojima. 28 Duša mi plače od žalosti: podigni me po riječi svojoj! 29 Odstrani od mene put laži i Zakonom me svojim obdari. 30 Put vjernosti ja sam izabrao, sudove sam tvoje preda se stavio. 31 Prianjam uza svjedočanstva tvoja; Gospode, nemoj me postidjeti! 32 Trčat ću putem zapovijedi tvojih, jer ćeš moje proširiti srce.33 Poduči me, Gospode, putu propisa svojih, i ja ću ga držati do kraja. 34 Daj mi razbora, i čuvat ću Zakon tvoj, i držat ću ga svim srcem! 35 Uputi me stazom zapovijedi svojih, jer uživam u njoj. 36 Prikloni mi srce k svjedočanstvima svojim, a ne k pohlepi! 37 Odvrati moje oči da ne gledaju ispraznost, oživi me na svojim putovima! 38 Potvrdi svoju riječ sluzi svojemu prožetu strahom tvojim. 39 Odvrati od mene porugu od koje strahujem, jer sudovi tvoji su dobri. 40 Evo, čeznem za tvojim odredbama, pravednošću me svojom oživi. 41 I nek mi dođu milosrđa tvoja, Gospode, spasenje tvoje po riječi tvojoj. 42 Tada ću odgovoriti kuditelju svojemu, jer u tvoju se riječ pouzdajem. 43 I ne uzmi riječ istine posvema iz usta mojih, jer se tvojim nadam sudovima. 44 I držat ću Zakon tvoj svagda, uvijek i dovijeka. 45 I hodit ću u slobodi, jer odredbe tvoje istražujem. 46 I govorit ću o svjedočanstvima tvojim pred kraljevima, i postidjeti se neću. 47 I uživat ću u zapovijedima tvojim, koje ljubim. 48 I ruke ću svoje podići k zapovijedima tvojim, koje ljubim, i razmišljat ću o tvojim propisima. 49 Spomeni se svoje riječi sluzi svojemu, riječi kojom si mi dao nadu. 50 Ovo mi je utjeha u nevolji mojoj: da me tvoja oživila riječ. 51 Oholice mi se podruguju silno, ali od Zakona tvojega ne odstupam. 52 Spomenuh se sudova tvojih, koji suodvijeka, Gospode, i utješih se. 53 Bijes me obuze zbog opakih koji ostavljaju Zakon tvoj. 54 Propisi tvoji bijahu mi pjesme u domu proputovanja mojega. 55 Spominjem se noću tvojega imena, Gospode, i čuvam Zakon tvoj. 56 Na meni je ovo: da tvoje držim odredbe. 57 Ti si moj dio, Gospode, obrekoh da ću tvoje držati riječi. 58 Svim srcem tražim naklonost tvoju: smiluj mi se po riječi svojoj! 59 Promislio sam svoje putove, i noge svoje okrenuo k svjedočanstvima tvojim. 60 Hitam i ne oklijevam držati zapovijedi tvoje. 61 Užadima me sputaše opaki, ali Zakona tvojega ne zaboravljam. 62 U ponoć ustajem da te hvalim zbog pravednih tvojih sudova. 63 Prijatelj ja sam sviju koji te se boje i koji tvoje drže odredbe. 64 Milosrđa tvojega, Gospode, puna je zemlja; nauči me svojim propisima.65 Učinio si dobro sluzi svojemu, Gospode, po riječi svojoj. 66 Nauči me dobroj prosudbi i spoznaji, jer zapovijedima tvojim vjerujem. 67 Prije nego bijah pritiješnjen, ja sam lutao, ali sada tvoju držim riječ. 68 Dobar si ti i dobrostiv: nauči me svojim propisima! 69 Oholice mi prilijepiše laž, ali ja ću svim srcem držati odredbe tvoje.70 Srce im je poput sala bešćutno, ali ja uživam u Zakonu tvojemu. 71 Dobro mi je što sam pritiješnjen, da bih tvoje naučio propise. 72 Bolji mi je zakon usta tvojih no tisuće zlatnika i srebrnika. 73  Tvoje su me ruke stvorile i oblikovale me: daj mi razbora da naučim tvoje zapovijedi! 74 Koji se tebe boje, gledat će me i radovat’ se; jer u tvoju pouzdah se riječ. 75 Znam, Gospode, da su ti sudovi pravedni i da si me u vjernosti svojoj pritisnuo. 76 Neka mi, molim te, milosrđe tvoje bude utjehom, po riječi tvojoj sluzi tvojemu. 77 Nek dođu na me smilovanja tvoja, da bih živio; jer Zakon tvoj moja je naslada. 78 Nek se postide oholice, jer mi podvaljuju laži, a ja ću o tvojim razmišljati odredbama. 79 Neka se okrenu k meni koji se tebe boje i koji su upoznali tvoja svjedočanstva.80 Srce moje nek bude besprijekorno u propisima tvojim — da se ne bih postidio. 81 Duša mi gine za tvojim spasenjem, na tvoju čekam riječ. 82 Oči mi ginu za riječju tvojom dok govorim: »Kad ćeš me utješiti?« 83 Iako postadoh kao mješina na dimu, propise tvoje ne zaboravih. 84 Koliko dana ima sluga tvoj? Kad ćeš izvršiti sud nad onima koji me progone? 85 Oholice mi jame iskopaše, oni što nisu po Zakonu tvojemu. 86 Sve su zapovijedi tvoje vjerne: oni me bezrazložno progone, pomozi mi! 87 Umalo me zatriješe sa zemlje, ali ja ne ostavih odredaba tvojih. 88 Po milosrđu me svojemu oživi, i čuvat ću svjedočanstvo usta tvojih. 89 Dovijeka, Gospode, riječ tvoja stoji na nebesima. 90 Od koljena do koljena vjernost je tvoja, utemeljio si zemlju, i ona stoji. 91 Po tvojim danas stoje odredbama; jer svi su sluge tvoje. 92 Da nije tvoj Zakon bio naslada moja, u svojoj bih tada propao nevolji. 93 Odredaba tvojih neću zaboraviti dovijeka, jer si me njima oživio. 94 Ja sam tvoj, spasi me; jer tvoje istražujem odredbe. 95 Opaki na me vrebaju da me upropaste, ali ja ću razmišljati o svjedočanstvima tvojim. 96 Svakom savršenstvu vidim granicu, a zapovijed tvoja silno je široka. 97 Kako ljubim Zakon tvoj! Povazdan mislim o njemu. 98 Svojim me zapovijedima od neprijatelja mojih činiš mudrijim, jer one su sa mnom dovijeka. 99 Razumniji sam od svih svojih učitelja, jer razmišljam o svjedočanstvima tvojim. 100 Razboritiji sam od staraca, jer tvoje čuvam odredbe. 101 Od svakoga zla puta sustežem noge svoje, da bih tvoju držao riječ. 102 Od sudova tvojih ne odstupam, jer ti si me naučio. 103 Kako su nepcu mojemu slatke tvoje riječi, od meda su slađe ustima mojima!104 Od odredaba tvojih postajem razborit, stoga mrzim svaki lažan put. 105 Tvoja je riječ nozi mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi. 106 Prisegnuh se, i riječ ću održati, da ću čuvati pravedne sudove tvoje. 107 Pritisnut sam veoma: oživi me, Gospode, po riječi svojoj! 108 Prihvati, molim te, prinose usta mojih, Gospode, i pouči me svojim sudovima. 109 Život je moj svagda mi u ruci, ali Zakona tvojega ne zaboravljam. 110 Opaki mi postaviše zamku, ali ja ne skrenuh od tvojih odredaba. 111 Svjedočanstva tvoja baština su mi dovijeka, ta ona su radost srcu mojemu.112 Priklonio sam srce svoje da tvoje vrši propise — uvijek i do kraja. 113  Mrzim one srca podijeljena, a ljubim Zakon tvoj. 114 Ti si moj zaklon i štit moj, u tvoju se riječ pouzdajem. 115 Odstupite od mene, zlotvori, jer jaću držati zapovijedi Boga svojega. 116 Podupri me po riječi svojoj, i živjet ću, i nemoj me postidjeti zbog nade moje. 117 Podrži me, i bit ću spašen, i razmatrat ću svagda propise tvoje. 118 Odbacuješ sve koji zastraniše od propisa tvojih, jer njihova je obmana laž. 119 Uklanjaš ko trosku sve opake na zemlji, stoga ljubim svjedočanstva tvoja. 120 Tijelo mi dršće od straha pred tobom, i tvojih se bojim sudova. 121  Činio sam pravdu i pravicu, ne ostavljaj me mojim tlačiteljima! 122 Založi se za dobro sluge svojega, da me ne tlače oholice! 123 Oči mi ginu za spasenjem tvojim i za riječju tvoje pravednosti. 124 Čini sa slugom svojim po svojemu milosrđu i pouči me svojim propisima. 125 Ja sam sluga tvoj: daj mi razbora da upoznam tvoja svjedočanstva. 126 Vrijeme je da djeluješ, Gospode: prekršiše Zakon tvoj. 127 Zato ljubim zapovijedi tvoje više od zlata, i od zlata najčišćega. 128 Stoga smatram ispravnima sve odredbe o svemu, i mrzim svaki lažan put. 129  Tvoja su svjedočanstva čudesna, stoga ih čuva duša moja. 130 Otvaranje riječi tvojih prosvjetljuje, daje razbor priprostima. 131 Razjapih usta svoja i dahćem, jer za tvojim čeznem zapovijedima. 132 Okreni se k meni i smiluj mi se, kao što je tvoj običaj s onima koji ljube ime tvoje. 133 Po riječi svojoj učvrsti moje korake i ne daj da ikakvo bezakonje ovlada mnome. 134 Izbavi me od nasilja čovjekova, da bih tvoje držao odredbe. 135 Licem svojim obasjaj slugu svojega i nauči me svojim propisima. 136 Rijeke voda potekoše mi s očiju, jer ljudi ne drže Zakon tvoj. 137 Pravedan ti si, Gospode, i prȁvi su sudovi tvoji. 138 Svjedočanstva tvoja, koja si zapovjedio, pravedna su i vjerna veoma. 139 Revnost me moja izjede, jer protivnici moji zaboraviše riječi tvoje. 140 Tvoja je riječ prokušana veoma, zato je ljubi sluga tvoj.141 Ja sam malen i prezren, ali odredaba tvojih ne zaboravljam. 142 Pravednost je tvoja pravednost vječna, i Zakon je tvoj istina. 143 Tjeskoba me i nevolja snađe, al’ tvoje su zapovijedi naslada moja. 144 Tvoja su svjedočanstva pravedna dovijeka: daj mi razbora, i živjet ću. 145 Svim srcem vapim, usliši me, Gospode; tvoje ću držati propise. 146 K tebi vapim: spasi me, i čuvat ću svjedočanstva tvoja. 147 Pretječem zoru i vapijem, u tvoju se riječ pouzdajem. 148 Oči moje straže noćne pretječu, da bih o tvojoj razmišljao riječi. 149 Po milosrđu svojemu glas mi poslušaj, Gospode, po svojoj me pravdi oživi. 150 Primiču se koji idu za opačinom, koji su daleko od Zakona tvojega. 151 Ti si blizu, Gospode, i sve su zapovijedi tvoje istina. 152 Odavna znam za svjedočanstva tvoja, da si ih uspostavio dovijeka. 153 Pogledaj nevolju moju i izbavi me, jer Zakona tvojega ne zaboravih. 154 Povedi parbu moju i iskupi me, po riječi me svojoj oživi! 155 Daleko je spasenje od opakih, jer oni ne traže propisa tvojih. 156 Velika su smilovanja tvoja, Gospode, po prosudbi me svojoj poživi. 157 Mnogo je mojih progonitelja i protivnika mojih, ali od svjedočanstava tvojih ne odstupam. 158 Gledam one koji se iznevjeriše i gnušam se, jer riječ tvoju ne drže. 159 Pogledaj kako ljubim odredbe tvoje, Gospode, po milosrđu svojemu oživi me. 160 Srž je riječi tvoje istina i svaki tvoj pravedni sud ostaje dovijeka. 161 Glavari me progone nizašto, al’ srce moje od riječi tvojih strepi. 162 Ja se radujem riječi tvojoj kao onaj što se domogao velika plijena. 163 Laž mrzim i gadi mi se, a ljubim Zakon tvoj. 164 Sedam puta na dan hvalim te zbog pravednih sudova tvojih. 165 Velik mir imaju koji ljube Zakon tvoj i ni o što se ne spotiču. 166 Čekam spasenje tvoje, Gospode, i zapovijedi tvoje izvršavam. 167 Duša mi čuva tvoja svjedočanstva, i ja ih ljubim veoma. 168 Čuvam tvoje odredbe i svjedočanstva tvoja, ta svi moji puti pred tobom su. 169 Vapaj moj neka dođe preda te, Gospode, po riječi svojoj razbora mi daj. 170 Nek molba moja dospije preda te, po riječi me svojoj izbavi. 171 Moje će usne izlijevati hvalu kad me naučiš svojim propisima. 172 Jezik moj govorit će o riječi tvojoj, jer sve su zapovijedi tvoje pravične. 173 Neka mi ruka tvoja bude na pomoć, jer sam odredbe tvoje izabrao. 174 Čeznem, Gospode, za tvojim spasenjem, i Zakon tvoj moja je naslada. 175 Nek živi duša moja da tebe hvali, i sudovi tvoji neka mi pomognu! 176 Zalutah kao ovca izgubljena; potraži slugu svojega, jer zapovijedi tvojih ne zaboravih!