Psalam 124

7. 09. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 124”.

1 Hodočasnička pjesma. Davidova. »Da nije Gospoda koji je za nas bio«, nek sad rekne Izrael, 2 »da nije Gospoda koji je za nas bio kad ljudi ustadoše protiv nas, 3 tad bi nas žive progutali, kad gnjev njihov planu na nas; 4 tad bi nas vode preplavile, bujice nam dušu prekrile; 5 dušu bi nam tad prekrile vode pobješnjele.« 6 Blagoslovljen Gospodkoji nas ne dade za plijen zubima njihovim! 7 Duša je naša poput ptice umakla iz zamke lovačke: zamka se raskide, i mi umakosmo! 8 Pomoć je naša u imenu Gospoda koji stvori nebo i zemlju.