Psalam 126

9. 09. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 126”.

1 Hodočasnička pjesma. Kad Gospod vrati sužnje sionske, bilo nam je ko da sanjamo. 2 Usta naša bijahu tad puna smijeha, a jezik naš klicanja. Govorili su tada među narodima: »Velike stvari Gospod učini za njih.« 3 Velike stvari Gospod učini za nas, bijasmo tako radosni! 4 Vrati, Gospode, roblje naše kao rijeke na Jugu! 5 Oni koji siju u suzama, žet će u pjesmi. 6 Tko je išao hodeći i plačući, noseći sjeme sjetveno, doći će dolazeći u pjesmi, noseći snoplje svoje.