Psalam 136

19. 09. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 136”.

1 Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer milosrđe njegovo traje dovijeka! 2 Hvalite Boga nad bogovima, jer milosrđe njegovo traje dovijeka! 3 Hvalite Gospodara nad gospodarima, jer milosrđe njegovo traje dovijeka; 4 onoga koji jedini čini čudesa velika, jer milosrđe njegovo traje dovijeka; 5 onoga koji mudrošću stvori nebesa, jer milosrđe njegovo traje dovijeka; 6 onoga koji prostre zemlju nad vodama, jer milosrđe njegovo traje dovijeka; 7 onoga koji stvori svjetlila velika, jer milosrđe njegovo traje dovijeka; 8 sunce, da vlada danom, jer milosrđe njegovo trajedovijeka; 9 mjesec i zvijezde, da vladaju noću, jer milosrđe njegovo traje dovijeka; 10 onoga koji udari Egipat po prvorođencima njihovim, jer milosrđe njegovo traje dovijeka; 11 i izvede Izraela isred njih, jer milosrđe njegovo traje dovijeka; 12 rukom jakom i mišicom ispruženom, jer milosrđe njegovo traje dovijeka; 13 onoga koji Crveno more razdijeli nadvoje, jer milosrđe njegovo traje dovijeka; 14 i provede Izraela posred njega, jer milosrđe njegovo traje dovijeka; 15 i surva Faraona i vojsku njegovu u Crveno more, jer milosrđe njegovo traje dovijeka; 16 onoga koji provede puk svoj kroz pustinju, jer milosrđe njegovo traje dovijeka; 17 onoga koji udari kraljeve velike, jer milosrđe njegovo traje dovijeka; 18 i pogubi kraljeve veličanstvene, jer milosrđe njegovo traje dovijeka; 19 Sihona, kralja amorejskoga, jer milosrđe njegovo traje dovijeka; 20 i Oga, kralja bašanskoga, jer milosrđe njegovo traje dovijeka; 21 i njihovu zemlju dade u baštinu, jer milosrđe njegovo traje dovijeka; 22 u baštinu Izraelu, sluzi svojemu, jer milosrđe njegovo traje dovijeka; 23 koji nas se spomenu u poniženju našemu, jer milosrđe njegovo traje dovijeka; 24 i oslobodi nas od naših protivnika, jer milosrđe njegovo traje dovijeka; 25 koji daje hranu svakomu tijelu, jer milosrđe njegovo traje dovijeka. 26 Hvalite Boga nebeskoga, jer milosrđe njegovo trajedovijeka!