Psalam 141

24. 09. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 141”.

1 Psalam Davidov. K tebi vapim, Gospode, pohitaj k meni; poslušaj mi glas kada k tebi vapim! 2 Nek mi se molitva uzdigne kao kȃd pred lice tvoje, podizanje ruku mojih ko večernja prinosnica! 3 Postavi, Gospode, stražu mojim ustima, čuvaj vrata usana mojih. 4 Ne daj srcu mojemu da se kakvoj zloj stvari prikloni, da počini djela opaka s ljudima koji čine bezakonje; i ne daj da blagujem poslastica njihovih. 5 Nek me udari pravednik, to je milosrđe; i nek me ukori, to je ulje na glavu; glava moja neće to odbiti, jer molitva moja još je protiv zloće njihove. 6 Kad se suci njihovi sunovrate niz hridinu, čut će riječi moje — jer su slatke. 7 Kao kad tko ore i para zemlju, tako se kosti naše rasuše do ralja Šeola. 8 Ali oči su moje prema tebi, Gospode, Gospodine, tebi se utječem; ne ostavi dušu moju bespomoćnom! 9 Čuvaj me od grotla zamke koju mi postaviše i stupica onih koji čine bezakonje. 10 Nek opaki padnu u vlastite mreže dok ja prođem po sigurnome!