Psalam 143

26. 09. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 143”.

1 Psalam Davidov. Čuj, Gospode, molitvu moju, poslušaj moja preklinjanja: u vjernosti me svojoj usliši, i u pravednosti svojoj! 2 I ne idi na sud sa slugom svojim, jer nitko živ nije pravedan pred tobom! 3 Jer neprijatelj mi dušu progoni, život mi u zemlju satre; u tminu me nastani, kao davno pomrle. 4 Duh moj već klone u meni, srce moje u meni se jezi. 5 Spominjem se danā od davnina, mislim o svim djelima tvojim; o djelu ruku tvojih razmišljam. 6 K tebi pružam ruke svoje, duša moja čezne za tobom kao žedna zemlja. Sela 7 Usliši me žurno, Gospode, duh mi klonu; lica svoga ne skrivaj od mene, da ne postanem kao oni što u jamu silaze. 8 Objavi mi jutrom milosrđe svoje, jer se u te uzdam; pokaži mi put kojim mi je ići, jer k tebi dušu svoju uzdižem. 9 Izbavi me, Gospode, od neprijatelja mojih; k tebi se sklanjam! 10 Nauči me vršiti volju tvoju, jer ti si Bog moj; tvoj Duh je dobar, vodi me u zemlju pravednu. 11 Poradi imena svojega, Gospode, oživi me; u pravednosti svojoj dušu mi izvedi iz nevolje. 12 I po milosrđu svojemu istrijebi moje neprijatelje i zatri sve koji mi dušu muče; jer ja sam sluga tvoj!