Psalam 148

1. 10. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 148”.

1 Slava Gospodu! Hvalite Gospoda s nebesa, hvalite ga u visinama! 2 Hvalite ga, svi anđeli njegovi, hvalite ga, sve vojske njegove! 3 Hvalite ga, sunce i mjeseče, hvalite ga, sve zvijezde svjetlosne! 4 Hvalite ga, nebesa nad nebesima, i vi vode ponad nebesa! 5 Neka hvale ime Gospodnje; jer on zapovjedi, i bijahu stvoreni. 6 I postavi ih zavijek i dovijeka, odredbu dade koja neće proći. 7 Hvalite Gospoda sa zemlje, nemani morske i svi bezdani! 8 Ognju i grȁde, sniježe i maglo, olujni vjetre što izvršavaš riječ njegovu! 9 Gore i svi brežuljci, stabla plodna i svi cedri! 10 Zvijeri i sva živinčadi, gmazovi i ptice krilate! 11 Kraljevi zemaljski i svi puci, glavari i svi suci zemaljski! 12 I mladići i djevice, starci s djecom! 13 Neka hvale ime Gospodnje; jer samo je njegovo ime uzvišeno, slava je njegova iznad zemlje i neba. 14 I uzvisi on rog puka svojega, hvalu svih pobožnika svojih — sinova Izraelovih, puka njemu bliska. Slava Gospodu!